Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014
Η θυρεοειδική υπεροξειδάση (thyroid peroxidase - ΤΡΟ) αποτελεί βασικό ένζυμο των θυρεοειδικών κυττάρων, λόγω του κεντρικού ρόλου που διαδραματίζει στη σύνθεση των θυρεοειδικών ορμονών, καταλύοντας την οξείδωση του ιωδίου, την
Αντισώματα έναντι της θυρεοειδικής υπεροξειδάσης (anti-TPO)
Το καρκινικό αντιγόνο 15-3 (Cancer Antigen 15-3 - CA 15-3) είναι μια γλυκοπρωτεΐνη μεγάλου μοριακού βάρους της κατηγορίας των βλεννινών που συντίθεται από τα κύτταρα μαστού σε γαλοχία και αυξάνει
Καρκινικό αντιγόνο 15-3 (CA 15-3)
Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ): Διακοπή καπνίσματος: Η διακοπή του καπνίσματος που θα έπρεπε να θεωρείται ύψιστης σημασίας για όλους τους ασθενείς με ΧΑΠ, είναι η παρέμβαση με τη
Η θεραπεία της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας
Η γ-γλουταμυλτρανσφεράση (ή γ-γλουταμυλτρανσπεπτιδάση) είναι ένα ένζυμο που καταλύει τη μεταφορά μιας ομάδας γ-γλουταμυλίου από ένα γ-γλουταμυλοπεπτίδιο σε ένα άλλο πεπτίδιο ή αμινοξύ ή στο νερό. Το ένζυμο είναι πρωτίστως
γ-γλουταμυλτρανσφεράση (γ-GT)
Σας ενδιαφέρει

ξξξξ

ξξξ

ΒΟΟΚ

ΔΔΔ

ggg

gggg ggg

22

222 222

Πνευμονικές αγγειίτιδες

Αλλεργική αγγειίτιδα και κοκκιωμάτωση (Σύνδρομο Churg–Strauss)

Κοκκιωματώδη αγγειίτιδα πολλών οργάνων (καρδιά, γαστρεντερικό, ήπαρ, περιφερικά νεύρα) και ιδιαίτερα των πνευμόνων και του δέρματος (μικρού και μεσαίου μεγέθους αρτηρίες).

Επίπτωση:

 • Σπάνια νόσος.
 • Μπορεί να εεμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία με εξαίρεση τα βρέφη και με μέση ηλικία εμφάνισης τα 48 έτη, με αναλογία γυναικών / ανδρών 1,2:1.

Παθοφυσιολογία:

 • Η ισχυρή συσχέτιση με το άσθμα και οι κλινικοπαθολογοανατομικές εκδηλώσεις υποδηλώνουν υπερευαισθησία.
 • Μπορεί να είναι μέρος των εκδηλώσεων της οζώδους πολυαρτιρίτιδας.

Παθολογική ανατομική:

 • Κοκκιωματώδεις βλάβες των ιστών και των τοιχωμάτων των αγγείων με χαρακτηριστική διήθηση από ηωσινόφιλα.
 • Νεκρωτικές περιοχές και ενδοκυψελιδική αιμορραγία.

Κλινική εικόνα:

 • Βαριές ασθματικές κρίσεις.
 • Μη ειδικές εκδηλώσεις της νόσου: πυρετός, κακουχία, ανορεξία, απώλεια σωματικού βάρους.
 • Αλλεργική ρινίτιδα και παραρρινοκολπίτιδα εμφανίζονται νωρίς

Εργαστηριακά ευρήματα:

 • Η α/α θώρακος αποκαλύπτει πνευμονικές διηθήσεις που μπορεί να είναι και παροδικές.
 • Χαρακτηριστικό η έντονη ηωσινοφιλία (>1000 mm3) σε πάνω από 80% των περιπτώσεων.
 • Η ΤΚΕ είναι αυξημένη.
 • Λευκοκυττάρωση, αναιμία.

Διάγνωση:

 • Με κλινικά ευρήματα, περιφερική ηωσινοφιλία και βιοψία όπου διαπιστώνεται η κοκκιωματώδης αγγειίτιδα με την χαρακτηριστική διήθηση από ηωσινόφιλα.

Θεραπεία:

 • Εκλογής τα κορτικοειδή σε μεγάλες δόσεις (60mg/Kg πρεδνιζολόνη ημερησίως).
 • Σε αποτυχία συνδυασμός κυκλοφωσφαμίδη (2mg/Kg) ημερησίως με πρεδνιζολόνη.
 • Η πρόγνωση της νόσου χωρίς αγωγή είναι φτωχή, ενώ η πενταετής επιβίωση είναι 25%.