Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2014

ξξξξ

ξξξ

ΒΟΟΚ

ΔΔΔ

ggg

gggg ggg

22

222 222

Υπερλιπιδαιμίες

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την συχνότερη αιτία νοσηρότητας και θανάτου παγκοσμίως με τις υπερλιπιδαιμίες να αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα για την εμφάνιση των νοσημάτων αυτών.

Λιποπρωτεΐνη (α) Lp(a)

Η λιποπρωτεΐνη (α) {Lipoprotein(a) - Lp(a)} ανακαλύφθηκε ως παράγωγο μετάλλαξης μίας χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (LDL) το 1963 από τον Νορβηγό γενετιστή Berg και είναι μια γενετική μορφή λιποπρωτεΐνης που αποτελείται από ένα σωματίδιο LDL χοληστερόλης, του οποίου η αποπρωτεΐνη B-100 είναι συνδεδεμένη με δισουλφιδικό δεσμό με μια δεύτερη αποπρωτεΐνη, την αποπρωτεΐνη (α).

Αντιλιπιδαιμικά φάρμακα - Νικοτινικό οξύ

Το νικοτινικό οξύ (Nicotinic acid) ήταν ο πρώτος αντιπιλιπιδαιμικός παράγοντας που συσχετίστηκε με μείωση της ολικής θνησιμότητας. Σε κλινικές μελέτες δευτερογενούς πρόληψης σε μεσήλικες άνδρες με ιστορικό προηγούμενου εμφράγματος του μυοκαρδίου που έλαβαν αγωγή με νικοτινικό οξύ παρατηρήθηκε μείωση της επανεμφάνισης στεφανιαίων επεισοδίων κατά την διάρκεια των μελετών και μακροπρόθεσμη μείωση της ολικής θνησιμότητας.

Αντιλιπιδαιμικά φάρμακα - Εζετιμίμπη

H εζετιμίμπη (ezetimibe) είναι ένας εκλεκτικός αναστολέας απορρόφησης της χοληστερόλης που δρα στο έντερο αναστέλλοντας τη μεταφορά χοληστερόλης που προέρχεται από διαιτητικές και χολικές πηγές και των σχετικών φυτοστερολών μέσω του εντερικού τοιχώματος χωρίς να παρεμβαίνει στην απορρόφηση των τριγλυκεριδίων, των λιποδιαλυτών βιταμινών, των λιπαρών οξέων ή των χολικών αλάτων.

Αντιλιπιδαιμικά φάρμακα - ω-3 λιπαρά οξέα

Ο ανθρώπινος οργανισμός χρησιμοποιεί τα λίπη και τα έλαια σχεδόν αποκλειστικά για να αντλεί από τις καύσεις τους, ενέργεια. Τα κύρια συστατικά τόσο των λιπών όσο και των ελαίων είναι η γλυκερίνη και τα λιπαρά οξέα. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες λιπαρών οξέων: τα κορεσμένα, τα μονοακόρεστα και τα πολυακόρεστα.

Αντιλιπιδαιμικά φάρμακα - Στατίνες

Οι στατίνες είναι αντιλιπιδαιμικά φάρμακα εξαιρετικά αποτελεσματικά σε όλες τις καταστάσεις, στις οποίες η αύξηση της LDL χοληστερόλης αποτελεί τον επικρατούντα φαινότυπο.

Αποτελούν τα φάρμακα εκλογής στην οικογενή υπερχοληστερολαιμία (ετερόζυγο και μικτή) και ενδέχεται να είναι χρήσιμες στην υπερλιπιδαιμία τύπου ΙΙΙ, όταν αυτή είναι ανθεκτική στις φιβράτες ή την νιασίνη.