Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

Συχνά νοσήματα

Υπερλιπιδαιμίες

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την συχνότερη αιτία νοσηρότητας και θανάτου παγκοσμίως με τις υπερλιπιδαιμίες να αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα για την εμφάνιση των νοσημάτων αυτών.

Translate

Albanian English French German Italian Portuguese Romanian Russian Spanish