Κυριακή, 5 Ιουλίου 2015

Διαύγεια - Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Τοποθέτηση Υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Υγείας

  Θέμα: Τοποθέτηση Υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Υγείας
  Ημ/νια: 27/04/2015 14:38:06
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  ΑΔΑ: 6Ζ7ΥΘ-ΔΞΒ
 2. Έγκριση μετάβασης στο εξωτερικό (Βρυξέλλες 16-18.2.2015) της κας Αντωνίας Τριχοπούλου, ορισμένης εκπροσώπου του Υπουργείου μας στην Ομάδα Υψηλού Επιπέδου διατροφής και Φυσικής άσκησης στα πλαίσια της Ε.Ε.

  Θέμα: Έγκριση μετάβασης στο εξωτερικό (Βρυξέλλες 16-18.2.2015) της κας Αντωνίας Τριχοπούλου, ορισμένης εκπροσώπου του Υπουργείου μας στην Ομάδα Υψηλού Επιπέδου διατροφής και Φυσικής άσκησης στα πλαίσια της Ε.Ε.
  Ημ/νια: 22/04/2015 10:43:16
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  ΑΔΑ: 63ΓΞΘ-Δ3Π
 3. Μετατροπή θέσης ειδικευόμενου ιατρού στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "ΣΩΤΗΡΙΑ"

  Θέμα: Μετατροπή θέσης ειδικευόμενου ιατρού στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "ΣΩΤΗΡΙΑ"
  Ημ/νια: 06/04/2015 11:25:37
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  ΑΔΑ: Ω6ΓΤΘ-5Α1
 4. Λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου ΕΛΕΝΗΣ ΒΛΑΧΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, λόγω παραίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/2007.

  Θέμα: Λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου ΕΛΕΝΗΣ ΒΛΑΧΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, λόγω παραίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/2007.
  Ημ/νια: 30/03/2015 14:39:34
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΒΛΥΘ-6ΙΖ
 5. Λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΣΑΜΑΡΑ του ΘΩΜΑ, λόγω παραίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/2007.

  Θέμα: Λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΣΑΜΑΡΑ του ΘΩΜΑ, λόγω παραίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/2007.
  Ημ/νια: 30/03/2015 14:34:42
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΨΦΨΘ-Δ5Β
 6. Λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας.

  Θέμα: Λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας.
  Ημ/νια: 30/03/2015 14:27:21
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  ΑΔΑ: Ω49ΜΘ-ΛΑΚ
 7. Εντολή μετακίνησης εκτός έδρας

  Θέμα: Εντολή μετακίνησης εκτός έδρας
  Ημ/νια: 27/03/2015 11:32:56
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  ΑΔΑ: 70ΒΣΘ-ΓΡΣ
 8. Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προσωπικού (Οδηγών αυτοκινήτων μονίμων και ΙΔΑΧ ) για το μήνα Ιανουάριο 2015

  Θέμα: Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προσωπικού (Οδηγών αυτοκινήτων μονίμων και ΙΔΑΧ ) για το μήνα Ιανουάριο 2015
  Ημ/νια: 23/03/2015 12:02:28
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  ΑΔΑ: Ω1Υ5Θ-ΩΞ8

Translate

Albanian English French German Italian Portuguese Romanian Russian Spanish