Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

Διαύγεια - Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. ΜΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

  Θέμα: ΜΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ
  Ημ/νια: 17/07/2015 11:41:40
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΣΓ4Θ-91Χ
 2. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΦΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Θέμα: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΦΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  Ημ/νια: 17/07/2015 09:55:54
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  ΑΔΑ: Β2Κ0Θ-ΤΘ7
 3. Μετάταξη της υπαλληλου ΜΑΖΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

  Θέμα: Μετάταξη της υπαλληλου ΜΑΖΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
  Ημ/νια: 16/07/2015 13:49:00
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  ΑΔΑ: Ω9ΤΟΘ-ΓΩΞ
 4. Μετάταξη της υπαλλήλου ΛΙΟΛΙΟΥ ΛΟΥΪΖΑΣ

  Θέμα: Μετάταξη της υπαλλήλου ΛΙΟΛΙΟΥ ΛΟΥΪΖΑΣ
  Ημ/νια: 16/07/2015 13:43:20
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  ΑΔΑ: 789ΠΘ-81Γ
 5. Λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου ΡΟΜΠΟΤΗ ΓΡΑΨΑ ΕΛΕΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, λόγω παραίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/2007.

  Θέμα: Λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου ΡΟΜΠΟΤΗ ΓΡΑΨΑ ΕΛΕΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, λόγω παραίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/2007.
  Ημ/νια: 06/07/2015 13:53:33
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  ΑΔΑ: 65ΕΡΘ-ΤΚΒ
 6. Λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου ΑΝΝΑΣ ΜΑΪΝΑ του ΜΗΝΑ, λόγω παραίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/2007.

  Θέμα: Λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου ΑΝΝΑΣ ΜΑΪΝΑ του ΜΗΝΑ, λόγω παραίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/2007.
  Ημ/νια: 06/07/2015 13:47:09
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  ΑΔΑ: 7ΤΥΘΘ-Ο1Θ
 7. Λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΜΟΡΦΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, λόγω παραίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/2007.

  Θέμα: Λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΜΟΡΦΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, λόγω παραίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/2007.
  Ημ/νια: 06/07/2015 13:34:23
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  ΑΔΑ: 6Ψ44Θ-Δ9Ζ
 8. Λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΣΙΠΡΑΝΙΔΟΥ του ΝΑΘΑΝΑΗΛ, λόγω παραίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/2007.

  Θέμα: Λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΣΙΠΡΑΝΙΔΟΥ του ΝΑΘΑΝΑΗΛ, λόγω παραίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/2007.
  Ημ/νια: 06/07/2015 13:23:35
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  ΑΔΑ: 7ΦΦΧΘ-ΧΕΛ

Translate

Albanian English French German Italian Portuguese Romanian Russian Spanish

Η ιστοσελίδα IoanninaMed.gr ελέγχθηκε από την Norton Internet SecurityΗ ιστοσελίδα IoanninaMed.gr ελέγχθηκε από την McAffe Internet Security