αιμόφιλος ινφλουέντζας

Τίτλος
Εμβόλιο αιμόφιλου ινφλουέντζας τύπου b