ηπατοτοξικότητα

Δηλητηρίαση από παρακεταμόλη
Παρακολούθηση ηπατικής λειτουργίας σε αγωγή με αγομελατίνη