παρενέργεια φαρμάκου

Τίτλος
Αλλεργία σε ενέσιμα προϊόντα μεθυλπρεδνιζολόνης που περιέχουν λακτόζη
Αναθεωρημένες προειδοποιήσεις ασφάλειας για την καναγλιφλοζίνη και την δαπαγλιφλοζίνη
Ασφαλής χρήση των διαδερμικών θεραπευτικών συστημάτων φαιντανύλης
Αυξημένος κίνδυνος καταγμάτων με την καναγλιφλοζίνη
Βαλπροϊκό και κίνδυνος μη φυσιολογικών εκβάσεων της κύησης
Επικαιροποιημένες πληροφορίες ασφάλειας της δενοσουμάμπης
Επικαιροποίηση των ενδείξεων και της δοσολογίας της μετοκλοπραμίδης
Κίνδυνος διαβητικής κετοξέωσης κατά τη διάρκεια της θεραπείας με αναστολείς SGLT2
Νέα αντένδειξη χρήσης της αγομελατίνης
Νέες αντενδείξεις και προειδοποιήσεις για την πιογλιταζόνη
Νέες πληροφορίες ασφάλειας για την εσιταλοπράμη
Νέες συστάσεις για την χρήση της δομπεριδόνης
Νέοι περιορισμοί για τα φάρμακα που περιέχουν υδροξυζίνη
Παρακολούθηση ηπατικής λειτουργίας σε αγωγή με αγομελατίνη
Σημαντικές αντενδείξεις και περιορισμοί στη χρήση της θειοκολχικοσίδης
Σύσταση για διακοπή της κυκλοφορίας του Protelos

Αναζήτηση