Πάσχα και συναισθήματα

Το Πάσχα μπορεί να συμβολίζει την προσωπική μας ανάσταση