πυογόνος στρεπτόκοκκος

Αντιστρεπτολυσίνη-O (ASTO)
Κυτταρίτιδα