χρυσίζων σταφυλόκοκκος ανθεκτικός στη μεθικιλλίνη

Κυτταρίτιδα
Λοιμώξεις από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη (MRSA)