Οδηγίες μέτρησης αρτηριακής πίεσης στο σπίτι

Print

Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι από τον ίδιο τον πάσχοντα παρέχει τιμές σε διαφορετικές ημέρες και σε συνθήκες που προσομοιάζουν αυτές της καθημερινής ζωής. Οι μετρήσεις μπορούν να γίνουν πριν και κατά την διάρκεια της θεραπείας και μπορούν να βελτιώσουν την συμμόρφωση του ασθενούς στη θεραπεία.

Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης πρέπει να γίνεται με την χρήση έγκυρων συσκευών μέτρησης. Ελάχιστες από τις διαθέσιμες συσκευές καρπού έχουν αξιολογηθεί ικανοποιητικά, ενώ θα πρέπει να προτιμώνται οι ημιαυτόματες συσκευές από τα κλασικά σφυγμομανόμετρο υδραργύρου, προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσκολίες που τίθενται από την αναπόφευκτη εκπαίδευση στη χρήση του και από το σφάλμα που προέρχεται από τα προβλήματα ακοής ηλικιωμένων ατόμων.

Για την σωστή μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες:

Μέτρηση αρτηριακής πίεσης

Tags: , , ,
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive