Ποια εργαστηριακά ευρήματα είναι ενδεικτικά ηπατοπάθειας από χρόνια κατανάλωση αλκοόλ;

Print

Τα ενδεικτικά εργαστηριακά ευρήματα είναι:

Κίρρωση ήπατος