Συχνές ερωτήσεις

Σε ποια άτομα θα πρέπει να γίνεται προσυμπτωματικός έλεγχος για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2;

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Αμερικάνικης Διαβητολογικής Εταιρείας (American Diabetes Association - ADA) προτείνεται ο προσυμπτωματικός έλεγχος (screening), με μέτρηση της γλυκόζης νηστείας, της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης και δοκιμασία ανοχής στη γλυκόζη* σε άτομα που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες θεωρούνται ότι αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

Έτσι προτείνεται προσυμπτωματικός έλεγχος σε:

 • Όλα τα ενήλικα υπέρβαρα ή παχύσαρκα άτομα με δείκτη μάζας σώματος ≥25 kg/m2, ανεξαρτήτου ηλικίας εφόσον έχουν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιπρόσθετους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2:
  • Έλλειψη σωματικής άσκησης.Stop Diabetes
  • Οικογενειακό ιστορικό διαβήτη σε πρώτου βαθμού συγγενή.
  • Ανήκουν σε υψηλού κινδύνου φυλή / εθνικότητα (π.χ. Αφροαμερικάνος, Λατίνος, ιθαγενής Αμερικάνος κ.α.)
  • Γυναίκα με ιστορικό διαβήτη κύησης ή με γέννηση παιδιού με σωματικό βάρος >4 kg.
  • Υπέρταση (≥140/90 mmHg ή υπέρταση υπό θεραπεία).
  • Χοληστερόλη HDL <35 mg/dL (0.90 mmol/L) και/ή τριγλυκερίδια >250 mg/dL (2.82 mmol/L).
  • Γυναίκα με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών.
  • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη HbA1c ≥5.7%, διαταραγμένη γλυκόζη νηστείας (Impaired Fasting Glucose - IFG) ή διαταραγμένη ανοχή στη γλυκόζη (Impaired Glucose Tolerance - IGT) σε προηγούμενους εργαστηριακούς ελέγχους.
  • Παρουσία άλλων κλινικών καταστάσεων που σχετίζονται με την αντίσταση στην ινσουλίνη (π.χ., σοβαρή παχυσαρκία, μελανίζουσα ακάνθωση).
  • Ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου.
 • Στην περίπτωση απουσίας των παραπάνω παραγόντων κινδύνου ο προσυμπτωματικός έλεγχος πρέπει να ξεκινάει στην ηλικία των 45 ετών.
 • Εάν τα αποτελέσματα είναι φυσιολογικά, ο έλεγχος πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε τριετία, με εξαίρεση τα άτομα με επιπρόσθετους παράγοντες κινδύνου και προδιαβήτη που θα πρέπει να ελέγχονται ετησίως.

* Η δοκιμασία ανοχής στην γλυκόζη πρέπει να γίνεται σε άτομα με:

 • Γλυκόζη νηστείας φυσιολογική, αλλά με ισχυρή υποψία για ύπαρξη σακχαρώδη διαβήτη.
 • Γλυκόζη νηστείας φυσιολογική αλλά μεταγευματικά αυξημένη (>140 mg/dl).
 • Διαταραγμένη γλυκόζη νηστείας (IFG).

Πηγή: American Diabetes Association - Standards of medical care in diabetes 2013

Αναζήτηση