Σε ποια άτομα θα πρέπει να γίνεται προσυμπτωματικός έλεγχος για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2;

Print

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Αμερικάνικης Διαβητολογικής Εταιρείας (American Diabetes Association - ADA) προτείνεται ο προσυμπτωματικός έλεγχος (screening), με μέτρηση της γλυκόζης νηστείας, της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης και δοκιμασία ανοχής στη γλυκόζη* σε άτομα που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες θεωρούνται ότι αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

Έτσι προτείνεται προσυμπτωματικός έλεγχος σε:

* Η δοκιμασία ανοχής στην γλυκόζη πρέπει να γίνεται σε άτομα με:

Πηγή: American Diabetes Association - Standards of medical care in diabetes 2013