Τι ισχύει για εργαζόμενους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ηπατίτιδα B ή C;

Print

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας για εργαζόμενους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως σερβιτόροι, μάγειροι και χειριστές τροφίμων που είναι φορείς ηπατίτιδας Β ή έχουν αντισώματα για την ηπατίτιδα C, ισχύουν τα εξής:

Εργαζόμενος σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, για την ηπατίτιδα Β οι συνήθεις τρόποι διασποράς είναι:

και για την ηπατίτιδα C:

Ως εκ τούτου, οι εργαζόμενοι ως σερβιτόροι, μάγειροι και χειριστές τροφίμων, που είναι φορείς ηπατίτιδας Β ή έχουν αντισώματα για την ηπατίτιδα C, μπορούν να εργάζονται στα ανωτέρω καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεν πρέπει να υποβάλλονται σε περιορισμούς κατά την εργασία τους.

Σε περίπτωση τραυματισμού τους, η περιποίηση του τραύματος πρέπει να γίνεται με τρόπο που καθιστά αδύνατη την επαφή με το αίμα του ασθενούς (χρήση γαντιών) και το αίμα που πιθανόν έχει διασκορπιστεί σε επιφάνειες πρέπει να καθαρίζεται με αδιάλυτη χλωρίνη.

Πηγή:

Tags: , , , , , , ,