Ποιες είναι οι κύριες συνέπειες της αρτηριακής υπέρτασης;

Print

Οι κύριες συνέπειες της αρτηριακής υπέρτασης είναι:

Επιδεινούμενη αθηρο-αρτηριο-σκλήρυνση η οποία προκαλεί:

Αιμοδυναμικές επιπλοκές που προκαλούν: