Προληπτικός αιματολογικός έλεγχος

Το τσεκάπ (Check up) είναι ένας προληπτικός έλεγχος στον οποίο υποβάλλονται υγιή κατά τ' άλλα άτομα.

Ο ρόλος του προληπτικού αυτού ελέγχου είναι :

 • Η πρωτογενής πρόληψη.
 • Ο προσδιορισμός των παραγόντων κινδύνου κοινών χρόνιων παθήσεων.
 • Η ανίχνευση μιας νόσου που δεν έχει εμφανή συμπτώματα (δευτερογενής πρόληψη).
 • Και τέλος αποτελεί ένα τρόπο για το γιατρό να συμβουλεύσει και να προωθήσει τον υγιεινό τρόπο διαβίωσης των ανθρώπων.

Προληπτικός αιματολογικός έλεγχοςΟ προληπτικός αιματολογικός έλεγχος πρέπει να γίνεται κάθε 5 χρόνια μέχρι την ηλικία των 40 ετών και μετά την ηλικία αυτή κάθε 1-3 χρόνια.

Οι εξετάσεις που θα μπορούσε να περιλαμβάνει ο προληπτικός έλεγχος είναι θεωρητικά εκατοντάδες αλλά πρακτικά οι πολλές εξετάσεις εκτοξεύουν το κόστος του ελέγχου χωρίς παράλληλη αύξηση των ωφελημάτων του και σε ορισμένες περιπτώσεις προκαλούν επιπλέον άγχος.

Έτσι σήμερα εξακολουθεί να εφαρμόζεται ένα στάνταρ περιορισμένο check up του οποίου η αξία εξακολουθεί να είναι ανεκτίμητη.

Ο αιματολογικός έλεγχος πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες εξετάσεις και είναι ίδιος για τις γυναίκες και τους άνδρες:

 • Γενική αίματος.
 • ΤΚΕ (ταχύτητα καθίζησης ερυθρών).
 • Ουρία και κρεατινίνη (για τον έλεγχο της νεφρικής λειτουργίας).
 • Ουρικό οξύ.
 • Σάκχαρο (γλυκόζη) αίματος.
 • Χοληστερόλη ολική.
 • Τριγλυκερίδια.
 • ΗDL (καλή) χοληστερόλη.
 • LDL (κακή) χοληστερόλη.
 • Τρανσαμινάσες ALT και AST (για τον ηπατικό έλεγχο).
 • Γενική ούρων.

Η μέτρηση του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA) πρέπει συμπληρώνει τον προληπτικό αιματολογικό έλεγχο στους άνδρες και να ξεκινά στην ηλι­κία των 50 ετών, εκτός εάν υπάρχει πρώτου βαθμού συγγενής με καρκίνο προστάτη οπότε και πρέπει να ξεκινάει από την ηλικία των 45 ετών.

Για εικοσιτέσσερις ώρες πριν από την αιμοληψία καλό είναι να αποφεύγονται τα βαριά λιπαρά γεύματα, τα γλυκά και τα αλκοολούχα ποτά, ενώ κατά το τελευταίο δωδεκάωρο απαιτείται νηστεία από οιαδήποτε τροφή. Επιτρέπονται μόνο το νερό και τα φάρμακα που λαμβάνεται καθημερινά (εκτός και αν ο γιατρός συστήσει διαφορετικά). Για την γενική εξέταση ούρων συλλέγονται τα πρώτα πρωινά ούρα σε αποστειρωμένο δοχείο.

Σχετικά άρθρα