Μαστογραφία

Print

Η μαστογραφία είναι μία ανώδυνη ακτινολογική εξέταση του μαστού που χρησιμοποιεί χαμηλής δόσης ακτινοβολία και επιτρέπει την ανίχνευση προβλημάτων του μαστού καλοήθων είτε καρκίνου σε εξέλιξη.

ΜαστογραφίαΗ εξέταση γίνεται με ένα ειδικό μηχάνημα που λέγεται μαστογράφος. Σήμερα υπάρχουν δύο τύποι μαστογράφων:

Συστάσεις διενέργειας ανιχνευτικής μαστογραφίας:

* Οι συστάσεις αυτές ισχύουν για ασυμπτωματικές γυναίκες ηλικίας 40 ετών και άνω που δεν έχουν ιστορικό καρκίνου του μαστού ή προηγουμένως διαγνωσμένες βλάβες του μαστού υψηλού κινδύνου και οι οποίες δεν διατρέχουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού λόγω γνωστής υποκείμενης γενετικής μετάλλαξης (όπως μετάλλαξη του γονιδίου BRCA1 ή BRCA2 ή άλλου συνδρόμου κληρονομικού καρκίνου του μαστού) ή ιστορικό ακτινοβολίας του θώρακα σε νεαρή ηλικία.

Πηγή: Final Update Summary: Breast Cancer: Screening U.S. Preventive Services Task Force. February 2018.

Η μαστογραφία είναι καλύτερα να γίνεται μία εβδομάδα μετά το τέλος της έμμηνου ρήσεως, ή οποιαδήποτε ημέρα του μήνα εφόσον δεν υπάρχει έμμηνος ρήση.

Breast imaging-reporting and data system (BI-RADS)

Η ανάγκη μίας ενιαίας παγκόσμιας περιγραφής των μαστογραφικών ευρημάτων οδήγησε στην κατηγοριοποίηση αυτών σύμφωνα με την επικινδυνότητα παρουσίας ή όχι κακοήθειας. Η κατηγοριοποίηση κατά BI-RADS (Breast Imaging - Reporting Αnd Data System) προτάθηκε από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ακτινοβολίας (ACR) και κυμαίνεται από 0 έως VI. Η ταξινόμηση φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία BI-RADS Ορισμός της βλάβης Πιθανότητα κακοήθειας Προτεινόμενη ενέργεια
0 Ατελής εξέταση ? Περαιτέρω έρευνα
I Φυσιολογική εξέταση 0% Επανέλεγχος ανά έτος
II Καλοήθης βλάβη 0% Επανέλεγχος ανά έτος
III Πιθανώς καλοήθης βλάβη <2% Επανέλεγχος ανά εξάμηνο
IVa Χαμηλή πιθανότητα κακοήθειας 2-10% Βιοψία
IVb Μεσαία πιθανότητα κακοήθειας 11-50% Βιοψία
IVc Υψηλή πιθανότητα κακοήθειας 51-94% Βιοψία
V Πολύ υψηλή πιθανότητα κακοήθειας ≥95% Βιοψία
VI Αποδεδειγμένη με βιοψία κακοήθεια 100% Άμεση χειρουργική αντιμετώπιση

 

Tags: , , , ,
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive