Απόλυτες και σχετικές αντενδείξεις εμβολιασμού

Εμβόλιο Απόλυτη αντένδειξη* Σχετική αντένδειξη**
Ηπατίτιδας Β
 • Σοβαρή αλλεργική αντίδραση (αναφυλακτοειδούς τύπου) σε προηγούμενη δόση ή σε συστατικό του εμβολίου.
 • Σοβαρό ή μέτριας βαρύτητας οξύ νόσημα με ή χωρίς πυρετό.
 • Νεογνό με βάρος <2000 g.

Διφθερίτιδας-Τετάνου-Κοκκύτη (DTaP)

Διφθερίτιδας-Τετάνου-Κοκκύτη τύπου ενηλίκου (Tdap)

Διφθερίτιδας- Τετάνου (DT, Td)

 • Σοβαρή αλλεργική αντίδραση (αναφυλακτοειδούς τύπου)σε προηγούμενη δόση ή σε συστατικό του εμβολίου.
 • Για τα εμβόλια που περιέχουν αντιγόνα κοκκύτη: εγκεφαλοπάθεια (κώμα, μειωμένο επίπεδο συνείδησης, παρατεταμένοι σπασμοί) μη αποδιδόμενο σε άλλη αιτία, εντός 7 ημερών από τον εμβολιασμό
 • Σοβαρό ή μέτριας βαρύτητας οξύ νόσημα με ή χωρίς πυρετό.
 • Σύνδρομο Guillain-Barre (GBS) εντός 6 εβδομάδων από εμβολιασμό με σκεύασμα που περιέχει τοξοειδές του τετάνου Ιστορικό αντίδρασης υπερευαισθησίας τύπου Arthus μετά από χορήγηση εμβολίου που περιέχει τοξοειδές τετάνου ή διφθερίτιδας. Αναβολή εμβολιασμού με παρόμοιο σκεύασμα έως και 10 έτη από την τελευταία δόση.
 • Για τα εμβόλια που περιέχουν αντιγόνα κοκκύτη: εξελισσόμενο ή ασταθές νευρολογικό νόσημα (περιλαμβανομένων και των βρεφικών σπασμών), μη ελεγχόμενοι σπασμοί ή εξελισσόμενη εγκεφαλοπάθεια μέχρι την αντιμετώπιση ή σταθεροποίηση της κατάστασης.
 • Μόνο για το DTaP ή DTP:
  • Θερμοκρασία >40.5 οC εντός 48 ωρών από τον εμβολιασμό με DTP ή DTaP.
  • Επεισόδιο απώλειας συνείδησης εντός 48 ωρών από τον εμβολιασμό με DTP ή DTaP.
  • Σπασμοί εντός 3 ημερών από τον εμβολιασμό με DTP ή DTaP.
  • Επίμονο, απαρηγόρητο κλάμα διάρκειας >3 ωρών εντός 48 ωρών από τον εμβολιασμό με DTP ή DTaP.
Έναντι ροταϊού
 • Σοβαρή αλλεργική αντίδραση (αναφυλακτοειδούς τύπου) σε προηγούμενη δόση ή σε συστατικό του εμβολίου.
 • Σοβαρή μικτή ανοσοανεπάρκεια (SCID).
 • Ιστορικό εγκολεασμού.
 • Σοβαρό ή μέτριας βαρύτητας οξύ νόσημα με ή χωρίς πυρετό.
 • Ανοσοανεπάρκεια εκτός SCID.
 • Χρόνια γαστρεντερική νόσος.
 • Δισχιδής ράχη ή εκστροφή κύστεως.
Αιμοφίλου ινφλουέντζας τύπου b (Hib)
 • Σοβαρή αλλεργική αντίδραση (αναφυλακτοειδούς τύπου) σε προηγούμενη δόση ή σε συστατικό του εμβολίου.
 • Βρέφη, ηλικίας <6 εβδομάδων.
 • Σοβαρό ή μέτριας βαρύτητας οξύ νόσημα με ή χωρίς πυρετό.
Αδρανοποιημένο έναντι πολιομυελίτιδας (IPV)
 • Σοβαρή αλλεργική αντίδραση (αναφυλακτοειδούς τύπου) σε προηγούμενη δόση ή σε συστατικό του εμβολίου.
 • Σοβαρό ή μέτριας βαρύτητας οξύ νόσημα με ή χωρίς πυρετό.
 • Κύηση
Πνευμονιοκοκκικό συζευγμένο ή πολυσακχαριδικό (PCV ή PPSV23)
 • Σοβαρή αλλεργική αντίδραση (πχ αναφυλακτοειδής) σε προηγούμενη δόση ή σε συστατικό του εμβολίου(για το PCV13 περιλαμβάνεται και η αλλεργία σε άλλο εμβόλιο που περιέχει τοξοειδές διφθερίτιδας).
 • Σοβαρό ή μέτριας βαρύτητας οξύ νόσημα με ή χωρίς πυρετό.
Ιλαράς -Παρωτίτιδας- Ερυθράς
 • Σοβαρή αλλεργική αντίδραση (πχ αναφυλαξία) σε προηγούμενη δόση ή σε συστατικό του εμβολίου.
 • Κύηση.
 • Σοβαρή ανοσοανεπάρκεια (αιματολογικοί ή συμπαγείς όγκοι, χημειοθεραπεία, συγγενής ανοσοανεπάρκεια, μακράς διάρκειας ανοσοκατασταλτική θεραπεία ή ασθενείς με HIV και σοβαρή ανοσοκαταστολή).
 • Σοβαρό ή μέτριας βαρύτητας οξύ νόσημα με ή χωρίς πυρετό.
 • Πρόσφατη λήψη, εντός 11 μηνών, αντισωμάτων που περιέχονται σε παράγωγα αίματος (το ακριβές χρονικό διάστημα εξαρτάται από το προϊόν).
 • Ιστορικό θρομβοπενίας ή θρομβοπενικής πορφύρας.
 • Διενέργεια φυματινοαντίδρασης (Mantoux). Εφόσον δεν γίνει ταυτόχρονα με το εμβόλιο, συστήνεται μετά την παρέλευση 2 εβδομάδων από τον εμβολιασμό.
Ανεμευλογιάς
 • Σοβαρή αλλεργική αντίδραση (αναφυλακτοειδής) σε προηγούμενη δόση ή σε συστατικό του εμβολίου.
 • Κύηση.
 • Σοβαρή ανοσοανεπάρκεια (αιματολογικοί ή συμπαγείς όγκοι, χημειοθεραπεία, συγγενής ανοσοανεπάρκεια, μακράς διάρκειας ανοσοκατασταλτική θεραπεία ή ασθενείς με HIV και σοβαρή ανοσοκαταστολή)
 • Σοβαρό ή μέτριας βαρύτητας οξύ νόσημα με ή χωρίς πυρετό.
 • Πρόσφατη χορήγηση, εντός 11 μηνών, αντισωμάτων που περιέχονται σε παράγωγα αίματος (το ακριβές χρονικό διάστημα προσδιορίζεται από το προϊόν).
 • Χορήγηση αντιικών φαρμάκων ( acyclovir, famciclovir, valacyclovir) ≤24 ώρες πριν τον εμβολιασμό. Αποφυγή χορήγησης των παραπάνω αντιικών για διάστημα 14 ημερών από τον εμβολιασμό
Ηπατίτιδας Α
 • Σοβαρή αλλεργική αντίδραση (αναφυλακτοειδής) σε προηγούμενη δόση ή σε συστατικό του εμβολίου.
 • Σοβαρό ή μέτριας βαρύτητας οξύ νόσημα με ή χωρίς πυρετό
Αδρανοποιημένο έναντι γρίπης
 • Σοβαρή αλλεργική αντίδραση (αναφυλακτοειδής) σε προηγούμενη δόση ή σε συστατικό του εμβολίου
 • Σοβαρό ή μέτριας βαρύτητας οξύ νόσημα με ή χωρίς πυρετό.
 • Ιστορικό GBS εντός διαστήματος 6 εβδομάδων από προηγούμενο αντιγριπικό εμβολιασμό.
 • Σε ιστορικό αναφυλαξίας ή κνίδωσης μετά έκθεση σε πρωτεΐνη του αυγού, ο εμβολιασμός μπορεί να διενεργηθεί σε περιβάλλον με κατάλληλο εξοπλισμό και γνώσεις αντιμετώπισης. Συστήνεται η παρακολούθηση του ασθενή για χρονικό διάστημα ≥30' από τον εμβολιασμό.
Έναντι του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων
 • Σοβαρή αλλεργική αντίδραση (αναφυλακτοειδής) σε προηγούμενη δόση ή σε συστατικό του εμβολίου
 • Σοβαρό ή μέτριας βαρύτητας οξύ νόσημα με ή χωρίς πυρετό.
 • Κύηση.
Έναντι μηνιγγιτιδοκόκκου συζευγμένο ή πολυσακχαριδικό
 • Σοβαρή αλλεργική αντίδραση (αναφυλακτοειδής) σε προηγούμενη δόση ή σε συστατικό του εμβολίου.
 • Σοβαρό ή μέτριας βαρύτητας οξύ νόσημα με ή χωρίς πυρετό.
Έναντι έρπητα ζωστήρα
 • Σοβαρή αλλεργική αντίδραση (αναφυλακτοειδής) σε προηγούμενη δόση ή σε συστατικό του εμβολίου.
 • Κύηση.
 • Σοβαρή ανοσοανεπάρκεια (αιματολογικοί ή συμπαγείς όγκοι, χημειοθεραπεία, συγγενής ανοσοανεπάρκεια, μακράς διάρκειας ανοσοκατασταλτική θεραπεία ή ασθενείς με HIV και σοβαρή ανοσοκαταστολή).
 • Σοβαρό ή μέτριας βαρύτητας οξύ νόσημα με ή χωρίς πυρετό.
 • Χορήγηση αντιικών φαρμάκων (acyclovir, famciclovir, valacyclovir) <24 ώρες πριν τον εμβολιασμό. Αποφυγή χορήγησης των παραπάνω αντιικών για διάστημα 14 ημερών από τον εμβολιασμό
Πηγή: www.infovac.gr

 

*Απόλυτη αντένδειξη: η κατάσταση κατά την οποία ο εμβολιαζόμενος έχει σημαντική πιθανότητα σοβαρής ανεπιθύμητης ενέργειας.

**Σχετική αντένδειξη: η κατάσταση κατά την οποία ο εμβολιαζόμενος πιθανόν διατρέχει αυξημένο κίνδυνο σοβαρής ανεπιθύμητης ενέργειας ή ο εμβολιασμός δυνατόν να οδηγήσει σε μειωμένη ανοσολογική απάντηση.

Σχετικά άρθρα