Χρήσιμα

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Όλες οι εξελίξεις – αποφάσεις – πράξεις του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια και σε ροή ειδήσεων (κάντε κλικ εδώ).

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών ΥγείαςΣύμφωνα με την εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ. 34454-03/08/12 του ΕΟΠΥΥ οι διακόσιες (200) δωρεάν μηνιαίες ιατρικές επισκέψεις ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ σε συμβεβλημένους ιατρούς δεν κατανέμονται ανά εβδομάδα, αλλά η πραγματοποίησή τους αρχίζει από την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και είναι συνεχόμενες.

Κάντε κλικ εδώ για την σχετική εγκύκλιο.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Συνταγή φαρμάκωνΣύμφωνα με την υπουργική απόφαση υπ. αριθμ. Υ3α/ΓΠ/ 55430-30-05-12 τροποποιείται η υπ. αριθμ. ΔΥΓ3 (α) οικ. ΓΥ/148/12 (ΦΕΚ 545 Β’) υπουργική απόφαση που προέβλεπε πρόστιμο 1 ευρώ για κάθε χειρόγραφη συνταγή φαρμάκων που θα εκδιδόταν από 1 Ιουνίου 2012 στον ΕΟΠΥΥ και αντικαθιστάται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 ως εξής: «Από 1 Ιουλίου 2012 κάθε καταχώρηση χρεώνεται με 1 ευρώ και πιστώνεται κάθε μήνα στο λογαριασμό του φαρμακείου από το σύστημα ως διαχειριστική αμοιβή του φαρμακοποιού ενώ συγχρόνως αφαιρείται από τη μισθοδοσία ή τις κατά σύμβαση απαιτήσεις του γιατρού από το σύστημα αντίστοιχα.

Κατεβάστε την σχετική υπουργική απόφαση κάνοντας κλικ εδώ.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Page 1 of 2

Αναζήτηση