Χρήσιμα

Φυσιολογικές τιμές βιοχημικών εξετάσεων

Βιοχημικές εξετάσεις
Εξέταση Συντομογραφία Φυσιολογικές τιμές* Επεξήγηση Μονάδα μέτρησης
Γλυκόζη (σάκχαρο) νηστείας GLC

70-100

100-125

≥126

Φυσιολογική

Προδιαβήτης

Σακχαρώδης διαβήτης

mg/dl
Ουρία URE 10-50   mg/dl
Άζωτο ουρίας BUN 8-23   mg/dl
Κρεατινίνη CRE

0,7-1,3

0,6-1,1

Άνδρες

Γυναίκες

mg/dl
Ουρικό οξύ UA

3,5-7,2

2,6-6

Άνδρες

Γυναίκες

mg/dl
Ολική χοληστερόλη CHL

<200

200-239

≥240

Επιθυμητή

Οριακά υψηλή

Υψηλή

md/dl
HDL χοληστερόλη HDL

>45

>55

Άνδρες

Γυναίκες

mg/dl
LDL χοληστερόλη LDL

<100

<130

130-159

160-189

≥190

Ιδανική

Επιθυμητή

Οριακά υψηλή

Υψηλή

Πολύ υψηλή

mg/dl
Τριγλυκερίδια TRG

<150

150-199

200-499

≥500

Φυσιολογικά

Οριακά υψηλά

Υψηλά

Πολύ υψηλά

mg/dl
Αθηρωματικός δείκτης (CHL / HDL) CHL/HDL ratio

<3,3

3,3-5,5

5,5-7,1

>7,1

Επιθυμητός

Μικρός κίνδυνος

Μέσος κίνδυνος

Υψηλός κίνδυνος

 
non HDL χοληστερόλη (CHL -HDL) non HDL

<190

<160

<130

Εάν στόχος LDL <160

Εάν στόχος LDL <130

Εάν στόχος LDL <100

mg/dl
Ολικά λιπίδια TL 450-1000   mg/dl
Ολικά λιπαρά οξέα TFA 190-420   mg/dl
Ελεύθερα λιπαρά οξέα FFA 8-25   mg/dl
Λιποπρωτεΐνη (α) Lp(a) 0-30   mg/dl
Ασπαρτική αμινοτρανσφεράση AST ή SGOT

10-40

10-30

Άνδρες

Γυναίκες

U/L
Αλανίνη αμινοτρανσφεράση ALT ή SGPT 5-35   U/L
γ-Γλουταμυλτρανσφεράση γGT

10-75

10-40

Άνδρες

Γυναίκες

U/L
Αλκαλική φωσφατάση ALP 30-120   U/L
Ολική χολερυθρίνη TBL 0,4-1,2   mg/dl
Άμεση χολερυθρίνη DBL <0,4   mg/dl
Έμμεση χολερυθρίνη DBL <0,5   mg/dl
Ολικές πρωτεΐνες TPR 6-8   g/dl
Αλβουμίνη (λευκωματίνη) ALB 3,5-5,5   g/dl
Σφαιρίνες GLB 2-3   g/dl
Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών  

50-65

5-10

8,5-15,5

8-13

10-20

Λευκωματίνη (αλβουμίνη)

α1 σφαιρίνη

α2 σφαιρίνη

β1 σφαιρίνη

γ σφαιρίνη

% των πρωτεϊνών

Γαλακτική αφυδρογονάση ολική και

τα ισοένζυμά της

LDH

120-230

14-26

29-39

20-26

8-16

8-16

Ολική

LDH 1

LDH 2

LDH 3

LDH 4

LDH 5

U/L

% της ολικής

% της ολικής

% της ολικής

% της ολικής

% της ολικής

Κρεατινική φωσφοκινάση CPK ή CK

<175

<140

Άνδρες

Γυναίκες

U/L
Ισοένζυμο κρεατινικής φωσφοκινάσης CK-MB <18   U/L
Αμυλάση AMS 25-125   U/L
Αλδολάση ALD 1-8   U/L
Λιπάση LPS 14-280   mU/ml
Κάλιο K+ 3,5-5,3   mEq/L
Νάτριο Na+ 135-153   mEq/L
Χλώριο Cl- 98-110   mEq/L
Ασβέστιο Ca++ 8,2-10,6   mg/dl
Μαγνήσιο Mg++ 1,3-2,1   mEq/L
Φώσφορος (ανόργανος) PO4--- 3-4,5   mg/dl
Ψευδάργυρος Zn 70-150   μg/dl
Χαλκός Cu

70-140

80-155

Άνδρες

Γυναίκες

μg/dl
Σερουλοπλασμίνη Cp 15,5-59,5   mg/dl
Σίδηρος Fe+++

60-160

40-150

Άνδρες

Γυναίκες

μg/dl
Φερριτίνη FER

30-255

6-81

14-186

Άνδρες

Γυναίκες προ εμμηνόπαυσης

Γυναίκες μετά εμμηνόπαυσης

ng/dl
Σιδηροδεσμευτική ικανότητα TIBC

291-430

274-494

Άνδρες

Γυναίκες

μg/dl
Κορεσμός τρανσφερίνης TSAT

18-50

15-50

Άνδρες

Γυναίκες

%
Τρανσφερίνη TRF 220-400   mg/dl
Φυλλικό οξύ (ορού) FOL 3-16   ng/ml
Βιταμίνη Β12 Β12

>240

170-240

<170

Φυσιολογική

Οριακή

Μειωμένη

pg/ml
Γαλακτικό οξύ LA 5-21   mg/dl
Χολινεστεράση CHE 3000-9300   U/L

 

* Οι θεωρούμενες ως φυσιολογικές τιμές στις εξετάσεις αίματος ποικίλουν ανάλογα με το εργαστήριο που τις διεξάγει και για το λόγο αυτό αναφέρονται στα αποτελέσματα που παραδίδονται, για να χρησιμοποιηθούν ως τιμές αναφοράς. Εάν έχετε στα χέρια σας εξετάσεις από συγκεκριμένο εργαστήριο, δεχθείτε ως φυσιολογικές τιμές, τις τιμές που δίνει το εργαστήριο.

Για περισσότερες πληροφορίες και επεξήγηση των βιοχημικών εξετάσεων επισκεφθείτε την θεματική ενότητα Εργαστηριακές εξετάσεις - Μικροβιολογία

 

Πηγή:

  • Michael Jakob - Εγχειρίδιο φυσιολογικών τιμών -Ιατρικές εκδόσεις Βαγιονάκης
  • Fischbach - A Manual of Laboratory and Diagnostic Tests (7th edition)

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Αναζήτηση