Χρήσιμα

Φυσιολογικές τιμές νεοπλασματικών δεικτών

Νεοπλασματικοί ή καρκινικοί δείκτες (tumor markers) ονομάζονται όλες εκείνες οι ουσίες οι οποίες παρέχουν μία ένδειξη παρουσίας ή ανάπτυξης μιας νεοπλασίας. Με το προσδιορισμό των καρκινικών δεικτών μπορούμε να διακρίνουμε τους υγιείς από τους πάσχοντες και συγχρόνως να παρακολουθήσουμε τις ειδικές συμπεριφορές του νεοπλασματικού κυττάρου. Κανένας νεοπλασματικός δείκτης δεν είναι ειδικός για μία μόνο νεοπλασία, διότι οι βασικές πεπτιδικές αλύσεις των αντιγόνων των διαφόρων καρκινικών και μη συστατικών του ανθρώπινου κυττάρου είναι όμοιες.

Η χρήση των νεοπλασματικών δεικτών στα πρώτα στάδια της πάθησης ως διαγνωστική εξέταση μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο σε επιλεγμένες καταστάσεις και με δείκτες υψηλής ειδικότητας όπως π.χ. στην περίπτωση του καρκίνου του προστάτη εξετάζεται ο δείκτης PSA. Η διάγνωση αυτή οπωσδήποτε θα πρέπει να συνοδεύεται από άλλες διαγνωστικές, κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο προσδιορισμός των καρκινικών δεικτών ταυτόχρονα με τη διάγνωση της νεοπλασίας και πριν από οποιοδήποτε θεραπευτικό σχήμα, μπορεί να προσλάβει προγνωστική αξία και πολλές φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα στη σταδιοποίηση της νεοπλασίας.

Η πιο συνετή χρήση των καρκινικών δεικτών συνίσταται στην εκτίμηση των μεταβολών τους χρονικά, συγκρίνοντας δηλαδή την τιμή αυτών με την πορεία της νεοπλασματικής πάθησης ή με τα αποτελέσματα της αντι-νεοπλασματικής θεραπείας. Οι θετικές ή αρνητικές μεταβολές των νεοπλασματικών δεικτών είναι ενδεικτικές μιας αύξησης ή ελάττωσης του αριθμού των νεοπλασματικών κυττάρων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τακτική παρακολούθηση των ασθενών που ακολουθούν κάποιο θεραπευτικό σχήμα, αφού η μείωση της τιμής τους σημαίνει την επιτυχία του θεραπευτικού σχήματος που ακολουθήθηκε.

 

Νεοπλασματικοί δείκτες
ΕξέτασηΣυντομογραφίαΦυσιολογικές τιμές*ΕπεξήγησηΜονάδα μέτρησης
α εμβρυϊκή πρωτεΐνη (α φετοπρωτεΐνη)aFP≤15 ng/ml
Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνοCEA

≤2,5

≤3,5

Μη καπνιστές

Καπνιστές

ng/ml
Καρκινικό αντιγόνο 15-3CA 15-3≤35 U/ml
Καρκινικό αντιγόνο 125CA 125≤35 U/ml
Καρκινικό αντιγόνο 19-9CA 19-9≤37 U/ml
Καρκινικό αντιγόνο 50

CA 50

≤25 U/ml
Ειδική νευρωνική ενολάσηNSE0-12,5 ng/ml
Καρκινικό αντιγόνο 72-4 ή TAG 72CA 72-4 ή TAG 72<3 

U/L

Αντιγόνο του επιθηλιακού καρκινώματοςπλακώδους τύπουSCC0-2 ng/ml
Ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνηHCG ή β-hCG≤5 mlU/ml
Ειδικό προστατικό αντιγόνοPSA

0,0-2,5

0,0-3,5

0,0-4,5

0,0-6,5

40-49 ετών

50-59 ετών

60-69 ετών

70-79 ετών

ng/ml
Ελεύθερο ειδικό προστατικό αντιγόνοFree PSA

<10

10-20

>20

Ύποπτο

Επανέλεγχος

Φυσιολογικό

% του ολικού
Λόγος ελεύθερου/ολικού προστατικού αντιγόνουPSA ratio

<0,11

0,11-0,25

>0,25

Ύποπτο

Επανέλεγχος

Φυσιολογικό

 
Όξινη προστατική φωσφατάσηPAP≤2,2 ng/ml
ΘυρεοσφαιρίνηTg3-52 ng/ml
ΚαλσιτονίνηCT

≤70

≤150

Παιδιά

Ενήλικες

pg/ml
ΓαστρίνηGAS

<10-125

≤100

≤75

Παιδιά

Άνδρες

Γυναίκες

pg/ml
Ειδικό ιστικό πολυπεπτιδικό αντιγόνοTPS<80 U/L
Πολυπεπτιδικό αντιγόνο των ιστώνTPA≤95 U/ml
Κυτταροκερατίνη 21-1CYFRA 21.1<3,3 ng/ml
Αντιγόνο του όγκου της κύστηςBTA0Δεν ανιχνεύεται φυσιολογικά 
Καρκινικό αντιγόνο τύπου βλεννίνηςMCA0-11 mU/ml
Καρκινικό αντιγόνο 27.29CA 27.29<38 U/ml
β2-μικροσφαιρίνηb2M<3 mg/L
Ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνηβ-HCG<3 U/L
Αγγειοδραστικό εντερικό πολυπεπτίδιοVIP<30 pmol/L
ΟστεοκαλσίνηBGP2-12 ng/ml

 

* Οι θεωρούμενες ως φυσιολογικές τιμές στις εξετάσεις αίματος ποικίλουν ανάλογα με το εργαστήριο που τις διεξάγει και για το λόγο αυτό αναφέρονται στα αποτελέσματα που παραδίδονται, για να χρησιμοποιηθούν ως τιμές αναφοράς. Εάν έχετε στα χέρια σας εξετάσεις από συγκεκριμένο εργαστήριο, δεχθείτε ως φυσιολογικές τιμές, τις τιμές που δίνει το εργαστήριο.

Για περισσότερες πληροφορίες και επεξήγηση των νεοπλασματικών δεικτών επισκευθείτε την θεματική ενότητα της Ογκολογίας

 

Πηγή: Michael Jakob - Εγχειρίδιο φυσιολογικών τιμών -Ιατρικές εκδόσεις Βαγιονάκης

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Αναζήτηση