Φάρμακα

Φαρμακευτική ενημέρωση
Ενημέρωση για φάρμακα εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων που κυκλοφορούν στη χώρα μας και έχουν αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα.

Νέα φάρμακα
Article Count: 14

Διαβάστε και ενημερωθείτε για την κυκλοφορία νέων φαρμάκων.

Ενημέρωση για θέματα που σχετίζονται με τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης.

Προειδοποιήσεις ασφάλειας που σχετίζονται με φάρμακα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας.