Κωδικοποιήσεις

Κωδικοποιήσεις
Κωδικοποιήσεις φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, ιατρικών πράξεων, ασφαλιστικών ταμείων, νόσων και διαγνώσεων.

Η δέκατη αναθεώρηση της διεθνούς στατιστικής ταξινόμησης των νόσων και των σχετικών προβλημάτων υγείας στην οποία καταγράφονται οι νοσολογικές οντότητες σύμφωνα με καθιερωμένα κριτήρια. Η στατιστική ταξινόμηση των νόσων περιλαμβάνει ολόκληρο το φάσμα των νοσολογικών καταστάσεων μέσα σε έναν ικανό αριθμό κατηγοριών.

 
 
Powered by Phoca Download