Διαύγεια - Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, για το έτος 2015
  Ημ/νια: 14/09/2015 16:15:53
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΝΖΚΘ-8ΔΧ
 2. Θέμα: Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, για το έτος 2015
  Ημ/νια: 14/09/2015 16:12:38
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  ΑΔΑ: 70ΔΑΘ-ΖΤΨ
 3. Θέμα: Έγκριση υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας καθώς και εφημεριών του προσωπικού του Eθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) για το έτος 2015
  Ημ/νια: 14/09/2015 16:05:42
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΙΧ4Θ-ΕΛ9
 4. Θέμα: Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης για το έτος 2015
  Ημ/νια: 14/09/2015 16:02:01
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  ΑΔΑ: 6601Θ-ΠΨ8
 5. Θέμα: Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2015
  Ημ/νια: 14/09/2015 15:58:34
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΩ8ΛΘ-39Ν
 6. Θέμα: Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2015
  Ημ/νια: 14/09/2015 15:55:45
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΣΕΘΘ-ΧΘΟ
 7. Θέμα: Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Διοίκησης της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2015
  Ημ/νια: 14/09/2015 15:21:44
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΓΞ8Θ-ΖΨΠ
 8. Θέμα: ΜΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ
  Ημ/νια: 17/07/2015 11:41:40
  Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΣΓ4Θ-91Χ

Translate

sqenfrdeitptrorues

Παπαθανασίου Αναστάσιος - Ειδικός Παθολόγος
Κοραή 4, 454 44 Ιωάννινα

Η ιστοσελίδα IoanninaMed.gr ελέγχθηκε από την Norton Internet Security Η ιστοσελίδα IoanninaMed.gr ελέγχθηκε από την McAffe Internet Security