Διαύγεια - ΙΚΑ - ETAM

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Eισηγητές των θεμάτων στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή (ΤΔΕ) του Υποκ/τος για τον μήνα ΔΕΚEMΒΡΙΟ 2020
  Ημ/νια: 26/11/2020 13:59:00
  Φορέας: ΙΚΑ
  ΑΔΑ: ΨΖΔ84691ΩΓ-3Ψ8
 2. Θέμα: Συγκρότηση συνεργείου απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης κατά τις εργάσιμες ημέρες μηνός Νοεμβρίου 2020
  Ημ/νια: 20/11/2020 10:06:30
  Φορέας: ΙΚΑ
  ΑΔΑ: Ω1ΜΖ4691ΩΓ-ΕΞ3
 3. Θέμα: Εισηγητές των θεμάτων στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή (ΤΔΕ) του Υποκ/τος για τον μήνα NOEMΒΡΙΟ 2020
  Ημ/νια: 04/11/2020 12:50:05
  Φορέας: ΙΚΑ
  ΑΔΑ: 6ΓΧΕ4691ΩΓ-Ο5Ι
 4. Θέμα: Συγκρότηση συνεργείου απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης κατά τις εργάσιμες ημέρες μηνός Οκτωβρίου 2020
  Ημ/νια: 21/10/2020 13:33:57
  Φορέας: ΙΚΑ
  ΑΔΑ: ΩΚ9Β4691ΩΓ-228
 5. Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
  Ημ/νια: 05/10/2020 14:04:10
  Φορέας: ΙΚΑ
  ΑΔΑ: 6Τ5Γ4691ΩΓ-ΞΡ6
 6. Θέμα: εισηγητές των θεμάτων στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή (ΤΔΕ) του Υποκ/τος για τον μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2020
  Ημ/νια: 02/10/2020 07:26:20
  Φορέας: ΙΚΑ
  ΑΔΑ: 696Ξ4691ΩΓ-ΒΨ0
 7. Θέμα: Συνεργείου απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης κατά τις εργάσιμες ημέρες μηνός Σεπτεμβρίου 2020 από ώρα 15:00 έως 20:00
  Ημ/νια: 22/09/2020 11:48:33
  Φορέας: ΙΚΑ
  ΑΔΑ: ΨΩΞΥ4691ΩΓ-Ι8Π
 8. Θέμα: Εισηγητές των θεμάτων στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή (ΤΔΕ) του Υποκ/τος για τον μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020
  Ημ/νια: 08/09/2020 13:09:34
  Φορέας: ΙΚΑ
  ΑΔΑ: 63ΖΚ4691ΩΓ-ΥΦ5

Αναζήτηση