Η θεραπεία της υπέρτασης στο σακχαρώδη διαβήτη

Εκτύπωση

Η υπέρταση αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση και εξέλιξη των επιπλοκών του σακχαρώδη διαβήτη, τόσο των μικροαγγειακών (ιδιαίτερα της νεφροπάθειας) όσο και των καρδιοαγγειακών. Στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, η υπέρταση συχνά είναι το αποτέλεσμα της υποκείμενης νεφροπάθειας, ενώ στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 συνήθως συνυπάρχει με άλλους παράγοντες καρδιομεταβολικού κινδύνου.

Μέτρηση της αρτηριακής πίεσηςΗ διάγνωση της υπέρτασης στα διαβητικά άτομα τίθεται όταν η συστολική αρτηριακή πίεση είναι ≥140 mm Hg ή/και η διαστολική αρτηριακή πίεση είναι ≥90 mm Hg και υπό την προϋπόθεση ότι το εύρημα θα επιβεβαιωθεί με μια δεύτερη μέτρηση άλλη μέρα.

Η μείωση της αρτηριακής πίεσης συνδυάζεται με μείωση της επίπτωσης και επιβράδυνση της εξέλιξης της διαβητικής μικροαγγειοπάθειας, αλλά και μείωση της καρδιοαγγειακής νοσηρότητας και της θνησιμότητας.

Στόχος* της θεραπείας της υπέρτασης για τους περισσότερους ασθενείς με διαβήτη είναι:

*Τιμές <130 mmHg για την συστολική πίεση και <80 mmHg για την διαστολική πίεση θα μπορούσαν να είναι κατάλληλες για άτομα με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο εφόσον είναι καλά ανεκτές.

Η μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης <120 mmHg φαίνεται σύμφωνα με την μελέτη ACCORD να μην προσφέρει περαιτέρω μείωση των καρδιαγγειακών επεισοδίων ή των θανάτων σε διαβητικούς ασθενείς αν και μειώνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου σε βάρος των αυξημένων ανεπιθύμητων ενεργειών.

Στις έγκυες γυναίκες με διαβήτη και χρόνια υπέρταση υπό αγωγή, προτείνεται προς μακροπρόθεσμο όφελος της μητρικής υγείας και την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων ανάπτυξης του εμβρύου σαν στόχος, η τιμή της αρτηριακής πίεσης μεταξύ 120-160/80-105 mmHg. Οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου και οι αποκλειστές των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ αντενδείκνυνται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ενώ φάρμακα γνωστά για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια κατά την εγκυμοσύνη είναι η μεθυλντόπα, η λαβεταλόλη, η διλτιαζέμη, η κλονιδίνη, και η πραζοσίνη.

Θεραπεία:

Πέρα της μέτρησης της αρτηραικής πίεσης σε κάθε επίσκεψη στο ιατρείο, συνιστάται και η παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι με ορθή τεχνική και αξιόπιστο πιεσόμετρο. Η 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης ενδείκνυται μόνο για τη διευκρίνιση αμφιβολιών περί τη διάγνωση και ρύθμιση της υπέρτασης.

 

Μη φαρμακευτική αγωγή:

Για τα άτομα με υπέρταση, πέρα των υγιεινοδιαιτητικών οδηγιών που αφορούν όλους τους διαβητικούς, τονίζεται ιδιαίτερα η αξία των κάτωθι:

Φαρμακευτική αγωγή:

GFR = [(140 – Hλικία) × Σωματικό βάρος (kg)] / [Kρεατινίνη (mg/dl) × 72] (για τις γυναίκες το αποτέλεσμα πολλαπλασιάζεται × 0.8).

Η επιφάνεια σώματος υπολογίζεται με τον τύπο: Επιφάνεια σώματος = √[Ύψος (εκ) × σωματικό βάρος (kg)] / 3600

Η αναγωγή του GFR ανά 1.73 m2 γίνεται με τον τύπο: GFR/1.73 m2 = GFR × επιφάνεια σώματος / 1.73

Πηγή:

Ετικέτες: , , , , ,
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά