Δυσκαταποσία - Δυσφαγία

Εκτύπωση

Η δυσκαταποσία, η δυσχέρεια καταπόσεως που συνοδεύεται πολλές φορές από πόνο μπορεί να οφείλεται σε:

1. Λειτουργικά αίτια:

Υψηλή δυσκαταποσία:

Χαμηλή δυσκαταποσία:

2. Εξωοισοφαγικά ή εξωφαρυγγικά αίτια:

Υψηλή δυσκαταποσία:

Χαμηλή δυσκαταποσία:

3. Τοιχωματικά αίτια:

Υψηλή δυσκαταποσία:

Χαμηλή δυσκαταποσία:

4. Ενδαυλικά αίτια:

Υψηλή δυσκαταποσία:

Χαμηλή δυσκαταποσία:

Ετικέτες: , , ,
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά