Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (AMA)

Εκτύπωση

Τα αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (ΑΜΑ) είναι αυτο-αντισώματα, έναντι μίας λιποπρωτεΐνης της μεμβράνης των μιτοχονδρίων κυρίως των ηπατικών κυττάρων, αφού τα αντισώματα αυτά έχουν την τάση να προσκολλώνται σε όργανα που καταναλώνουν πολλή ενέργεια, όπως αυτά του ηπατοχολικού συστήματος.

Η αναζήτηση των αντιμιτοχονδριακών αντισωμάτων γίνεται συνήθως σε συνδυασμό με την ανίχνευση της παρουσίας αυτοαντισωμάτων έναντι των λείων μυϊκών ινών (ASMA) και χρησιμοποιείται στην διάγνωση της πρωτοπαθούς χολικής κίρρωσης (PBC). Οι υψηλοί τίτλοι αντιμιτοχονδριακών αντισωμάτων (ΑΜΑ) εμφανίζουν υψηλή ειδικότητα για την πρωτοπαθή χολική κίρρωση χωρίς όμως να συσχετίζονται με τη σοβαρότητα της νόσου.

Σχηματική απεικόνιση μορφολογικών αλλοιώσεων στην πρωτοπαθή χολική κίρρωσηΣχηματική απεικόνιση μορφολογικών αλλοιώσεων στην πρωτοπαθή χολική κίρρωση

Επισημαίνεται επίσης ότι η πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειΐτιδα διακρίνεται από την πρωτοπαθή χολική κίρρωση από το γεγονός ότι εμφανίζει σπανίως θετικά αντιμιτοχονδριακά αντισώματα σε χαμηλούς τίτλους καθώς και φυσιολογικές τιμές ανοσοσφαιρίνης IgM.

Φυσιολογικές τιμές:

Τα αντισώματα ανιχνεύονται (θετικά) σε:

Παράγοντες που συμβάλουν σε μη φυσιολογικές τιμές των αντισωμάτων:

 

Πηγή: McGraw-Hill’s Manual of Laboratory & Diagnostic Tests - Antimitochondrial Antibody Test (AMA)

Ετικέτες: , , , , , ,
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά