Χολερυθρίνη (BIL)

Εκτύπωση

Η χολερυθρίνη (Bilirubin) αποτελεί προϊόν του καταβολισμού της αίμης που παράγεται από τη διάσπαση της αιμοσφαιρίνης των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο δικτυοενδοθηλιακό σύστημα κυρίως του σπλήνα και του ήπατος. Η χολερυθρίνη εκκρίνεται στην χολή και στα ούρα στα οποία τους προσδίδει το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα τους. Αυξημένες τιμές της (>2mg/dL) προκαλούν το έντονο κίτρινο χρώμα των επιπεφυκότων και του δέρματος που χαρακτηρίζει τους ασθενείς με ίκτερο.

Ηπατοχολικό σύστημαΗπατοχολικό σύστημα Η απελευθερούμενη αιμοσφαιρίνη μετά την καταστροφή του ερυθροκυττάρου λόγω γήρανσης (μέσος όρος ζωής του ερυθρού είναι οι 120 ημέρες) διασπάται στα μόρια που την αποτελούν δηλαδή την αίμη και την σφαιρίνη. Η σφαιρίνη διασπάται σε αμινοξέα όπως οι άλλες πρωτεΐνες και η αίμη με τη βοήθεια ενζύμων μετα­τρέπεται σε χολοπρασίνη και στη συνέχεια σε χολερυθρίνη. Στα φυσιολογικά άτομα παράγονται καθημερινά περίπου 250 - 350 mg χολερυθρίνης από τα οποία το 85% προέρχεται από την καταστροφή γηρασμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και το 15-20%, προέρχεται από άλλες πηγές, κυρίως από τον μεταβολισμό άλλων πρωτεϊνών που περιέχουν αίμη (κυτοχρώματα, μυοσφαιρίνη). Η χολερυθρίνη που σχηματίζεται με τον τρόπο αυτό στο αίμα είναι αδιάλυτη στο νερό, κυκλοφορεί ενωμένη με αλβουμίνη η οποία την μεταφέρει στο ήπαρ και ονομάζεται ασύζευκτη ή έμμεση χολερυθρίνη (Unconjugated or Indirect Bilirubin). Εξαιτίας της αδιαλυτότητάς της στο νε­ρό και της σύνδεσης της με την αλβουμίνη, η έμμεση χολερυρθρίνη δεν διηθείται από το νεφρικό σπείραμα και δεν αποβάλλεται στα ούρα.

Στο ήπαρ η χολερυθρίνη αποσπάται από την αλβουμίνη και ενώνεται στα ηπατοκύτταρα με τη βοήθεια του ενζύμου γλυκουρονική τρανσφεράση (UDP GT), με γλυκουρονίδια ώστε να γίνει υδατοδιαλυτή και να αποβληθεί με τη χολή. Η χολερυθρίνη αυτή ονομάζεται συνδεμένη ή άμεση (Conjugated or Direct Bilirubin) και απεκκρίνεται με τη χολή. Η συζευγμένη χολερυθρίνη είναι υδατοδιαλυτή γι’ αυτό και διηθείται από το σπείραμα και εμφανίζεται στα ούρα.

Η τρίτη φάση του μεταβολισμού της χολερυθρίνης γίνεται στο έντερο, όπου αφ' ενός μεν αυτή αποβάλλεται αυτούσια με τα κόπρανα, αφ' ετέρου δε έ­να μέρος της μεταβολίζεται με τη βοήθεια των μικροβίων του εντέρου σε ουροχολινογόνο, άχρωμο προϊόν, το οποίο μετατρέπεται σε χρωματισμένο, την ουροχολίνη. Για τις ενώσεις αυτές, όταν βρίσκονται στα κόπρανα, χρησιμοποιούνται οι όροι κοπροχολινογόνο και κοπροχολίνη. Μέρος του ουροχολινογόνου επαναπορροφάται από το έντερο και με τη βοήθεια του λεγόμενου εντεροηπατικού κύκλου, ένα ποσοστό του επαναποβάλλεται στη χολή ενώ το υπόλοιπο βραχυκυκλώνει το ήπαρ και αποβάλλεται από τους νεφρούς. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, αποβάλλονται έως 4 mg ουροχολινογόνου στα ούρα και το ποσό τούτο μεταβάλλεται στα διάφορα είδη ίκτερου.

Η μέτρηση της χολερυθρίνης χρησιμοποιείται στην διάγνωση των αιμολυτικών αναιμιών, των διαταραχών της ηπατικής λειτουργίας, συγγενών διαταραχών του μεταβολισμού και του ίκτερου των νεογνών. Η αύξηση τη έμμεσης χολερυθρίνης πιο συχνά συνδέεται με αυξημένη καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων (αιμόλυση) σε αντίθεση με την αύξηση της άμεσης χολερυθρίνης που συνδέεται με ηπατική δυσλειτουργία ή απόφραξη των χοληφόρων. Η αύξηση των επιπέδων της ολικής χολερυθρίνης καθιστά απαραίτητο και τον προσδιορισμό του είδους της χολερυθρίνης (άμεσης ή έμμεσης).

Φυσιολογικές τιμές:

Η αύξηση της ολικής χολερυθρίνης συνοδευόμενη από ίκτερο μπορεί να οφείλεται:

Αυξημένα επίπεδα έμμεσης (μη συζευγμένης) χολερυθρίνης παρατηρούνται σε:

Αυξημένα επίπεδα άμεσης (συζευγμένης) χολερυθρίνης παρατηρούνται σε:

Η χολερυθρίνη αποτελείται από μία ανοικτή αλυσίδα τεσσάρων πυρολικών δακτυλίων. Όλες οι χημικές ενώσεις - χρωστικές που διαθέτουν δακτυλίους τύπου πυρόλης όταν εκτίθενται στο φως ισομερίζονται. Η ιδιότητα αυτή της χολερυθρίνης χρησιμοποιείται στην φωτοθεραπεία, η οποία εφαρμόζεται θεραπευτικά στις περιπτώσεις εμφάνισης νεογνικού ικτέρου στα νεογνά, αφού το ισομερές της χολερυθρίνης που δημιουργείται μετά την έκθεση στην ακτινοβολία είναι περισσότερο διαλυτό και αποβάλλεται.

Χολερυθρίνη ούρων:

Η άμεση (συζευγμένη) χολερυθρίνη ως υδατοδιαλυτή μορφή χολερυθρίνης αποτελεί τον μοναδικό τύπο που μπορεί να διηθεί από το σπείραμα και να εμφανιστεί στα ούρα. Αν και υπό φυσιολογικές συνθήκες η χολερυθρίνη δεν ανιχνεύετε στα ούρα αφού αποβάλλεται αυτούσια με τα κόπρανα, ή μεταβολίζεται με τη βοήθεια των μικροβίων του εντέρου σε ουροχολινογόνο, μπορεί στην περίπτωση που εμφανιστεί αποφρακτικός ίκτερος λόγω απόφραξης ή ηπατικής νόσου και λόγω αδυναμίας να αποβληθεί στον γαστρεντερικό σωλήνα να εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος, να διηθεί από το σπείραμα και να εμφανιστεί στα ούρα.

Φυσιολογικές τιμές:

Η αύξηση της χολερυθρίνης στα ούρα μπορεί να οφείλεται:

Παράγοντες που συμβάλουν σε μη φυσιολογικές τιμές της εξέτασης:

Πηγή:

Ετικέτες: , , , , ,
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά