Πνευμοθώρακας

Εκτύπωση

Ο πνευμοθώρακας (pneumothorax) είναι η άθροιση αέρα στην κοιλότητα του υπεζωκότα η οποία προκαλεί πλήρη ή μερική σύμπτυξη του πνεύμονα.

Ο υπεζωκότας:

Είναι ένας λεπτός υμένας που υπάρχει μεταξύ του θωρακικού τοιχώματος και των πνευμόνων και αποτελείται από 2 τμήματα (πέταλα), ένα εσωτερικό (σπλαγχνικός υπεζωκότας) το οποίο καλύπτει τους πνεύμονες και ένα εξωτερικό (τοιχωματικός υπεζωκότας) το οποίο καλύπτει το θωρακικό τοίχωμα.

Τα 2 πέταλα του υπεζωκότα σχηματίζουν μία κοιλότητα μεταξύ τους η οποία περιέχει μία μικρή ποσότητα υγρού (πλευριτικό υγρό) και η οποία σε φυσιολογικές συνθήκες είναι λιγότερη από 1ml. Το υγρό αυτό λειτουργεί σαν λιπαντικό (αποφυγή τριβής μεταξύ των πετάλων του υπεζωκότα κατά τις αναπνευστικές κινήσεις).

ΠνευμοθώρακαςΠνευμοθώρακαςΦυσιολογικά η πίεση στην υπεζωκοτική κοιλότητα στο τέλος της ήρεμης αναπνοής είναι μικρότερη από την ατμοσφαιρική λόγω της ισορροπίας μεταξύ της τάσεως του πνεύμονα να συμπτυχθεί και της τάσεως του πνεύμονα να εκπτυχθεί. Έτσι οι πνεύμονες μπορεί να θεωρηθούν ότι διατηρούνται σε έκπτυξη λόγω της περιβάλλουσας αρνητικής ενδοϋπεζωκοτικής πιέσεως όπως το μπαλόνι διατηρείται φουσκωμένο όταν βρίσκεται σε κενό αέρος. Όταν εισέλθει αέρας στην κοιλότητα του υπεζωκότα η ενδοϋπεζωκοτική πίεση στο πάσχον ημιθωράκιο τείνει να εξισωθεί με την ατμοσφαιρική. Όσο λιγότερο αρνητική καθίσταται η ενδοϋπεζωκοτική πίεση, τόσο αυξάνει ο βαθμός συμπτύξεως του πνεύμονα. Το μεσοθωράκιο (χώρος μεταξύ των πνευμόνων) μετακινείται προς την υγιή πλευρά λόγω της φυσιολογικής ελαστικότητας του υγιούς πνεύμονα. Αν η ενδοϋπεζωκοτική πίεση υπερβεί την ατμοσφαιρική, όπως επί βαλβιδικής επικοινωνίας της υπεζωκοτικής κοιλότητας (βαλβιδικός μηχανισμός ο οποίος επιτρέπει την είσοδο του αέρα στην υπεζωκοτική κοιλότητα αλλά όχι και την έξοδό του π.χ σε διάτρηση πνεύμονα από κάταγμα πλευράς) ή όταν ο πνευμοθώρακας αποτελεί επιπλοκή της μηχανικής αναπνοής, αναπτύσσεται πνευμοθώρακας υπό τάση. Στις περιπτώσεις αυτές ο προσκείμενος πνεύμονας συμπιέζεται, επέρχεται περαιτέρω μετατόπιση του μεσοπνευμονίου προς την υγιή πλευρά και μπορεί να παρατηρηθεί σημαντική μείωση της καρδιακής παροχής λόγω της μείωσης της φλεβικής επιστροφής προς την καρδιά, εξαιτίας της θετικής ενδοθωρακικής πιέσεως.

Ο πνευμοθώρακας μπορεί να επέλθει:

Αυτόματος πνευμοθώρακας:

Ακτινολογική εικόνα πνευμοθώρακαΑκτινολογική εικόνα πνευμοθώρακα

Κλινική εικόνα:

Διαγνωστική προσέγγιση υποψίας πνευμοθώρακα:

Διαφορική διάγνωση (αποκλεισμός παρόμοιων παθήσεων):

Επιπλοκές:

Θεραπεία:

Αντιμετώπιση πνευμοθώρακαΑντιμετώπιση πνευμοθώρακα

Πορεία- Πρόγνωση:

Δευτεροπαθείς αιτίες αυτόματου πνευμοθώρακα:

Ετικέτες: , ,

Αξιολόγηση Χρήστη: 3 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά