Δημοσίευση εργασιών και άρθρων - Όροι χρήσης

Όροι χρήσης της υπηρεσίας δημοσίευσης εργασιών και άρθρων της ιστοσελίδας ioanninamed.gr

Ο κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα δημοσιευμένα άρθρα-εργασίες και οποιοδήποτε υλικό περιέχεται στις ιστοσελίδες της παρούσας υπηρεσίας.

Τα άρθρα, η εργασία σας ακόμα και η παρουσίασή σας που αποστέλλονται προς ανάρτηση θα πρέπει να είναι δικά σας (όχι αντιγραφή) και σχετικά με την υγεία, την πρόληψη, την διατροφή, την φυσική κατάσταση και αισθητική καθώς και με θέματα που αφορούν τον ιατρικό και παραϊατρικό τομέα.

Οι εργασίες, τα άρθρα, οι παρουσιάσεις και οποιοδήποτε υλικό περιέχεται στις ιστοσελίδες της υπηρεσίας εκφράζουν αποκλειστικά τον συγγραφέα τους και η ιστοσελίδα ioanninamed.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχουν.

Η ιστοσελίδα ioanninamed.gr διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να απομακρύνει από τις ιστοσελίδες της υπηρεσίας αυτής, σε εύθετο χρόνο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οποιοδήποτε κείμενο ή υλικό αντιβαίνει στους όρους χρήσης.

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δεν εγγυάται για την συνεχή διάθεση της υπηρεσίας αυτής και δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια πληροφοριών προέλθει από τη ακύρωση της υπηρεσίας, δυσλειτουργίες του συστήματος δικτύου, αλλοίωση αρχείων ή οποιωνδήποτε αιτιών.

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να προβαίνει σε βελτιώσεις και τροποποιήσεις της υπηρεσίας αυτής, καθώς και των όρων χρήσης της, οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση.

Συμμετέχοντας στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, συμφωνείτε με τους όρους χρήσης της.

Επιστροφή

Σχετικά άρθρα

Καλώς ήρθατε