Τι είναι και πότε πρέπει να γίνεται το HPV DNA test;

Tο HPV DNA test είναι μία αξιόπιστη και ευαίσθητη εξέταση, που με την βοήθεια της μοριακής τεχνολογίας ανιχνεύει την ύπαρξη DNA του ιού HPV στα τραχηλικά κύτταρα της μήτρας πριν ακόμα αυτός προκαλέσει ορατές κυτταρικές αλλοιώσεις και ταυτοχρόνως ταυτοποιεί συγκεκριμένους τύπους (υψηλού κινδύνου) του ιού HPV (Human Papilloma Viruses – Ιός των Ανθρώπινων Θηλωμάτων) που ευθύνονται για τη λοίμωξη και κατ’ επέκταση προσδιορίζει την ύπαρξη χρόνιας παραμένουσας HPV λοίμωξης η οποία σχετίζεται με την εμφάνιση καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Καρκίνος του τραχήλου της μήτραςΚαρκίνος του τραχήλου της μήτρας γνώση του αν έχει κάποια προσβληθεί από τον HPV, από ποιό(-ούς) συγκεκριμένο(-ους) τύπο(-ους) και για πόσο χρονικό διάστημα προσδιορίζει τις πιθανότητες κινδύνου που έχει να εμφανίσει καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και καθορίζει αν χρειάζονται περαιτέρω εξετάσεις ή όχι.

Αν το HPV DNA test είναι αρνητικό, ο κίνδυνος εκδήλωσης καρκίνου του τραχήλου είναι πολύ χαμηλός και συνίσταται επανάληψή του μετά από 3 χρόνια.

Αν το HPV DNA test είναι θετικό για κάποιο «υψηλού» κινδύνου τύπο HPV, δεν σημαίνει ότι έχετε καρκίνο αλλά ότι ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος και συνίσταται περαιτέρω έλεγχος.

Όταν το Pap test και το HPV-DNA test γίνονται ταυτόχρονα και σε τακτική βάση η επιτυχία πρόβλεψης του κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου του τραχήλου της μήτρας είναι η καλύτερη δυνατή.

Το τεστ πρέπει να γίνεται σε γυναίκες άνω των 30 ετών ταυτόχρονα με το Pap test λόγω της αυξημένης συχνότητας εμφάνισης καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Η ευαισθησία ανίχνευσης προκαρκινικών αλλοιώσεων και καρκίνου τραχήλου της μήτρας αγγίζει το 100% όταν εφαρμόζεται συνδυασμένος προληπτικός έλεγχος με HPV-DNA test και Pap test.

Επίσης όλες τις γυναίκες, ανεξαρτήτως ηλικίας, που έχουν ασαφή αποτελέσματα από το Pap test πρέπει να κάνουν στη συνέχεια την εξέταση HPV DNA, ώστε να διευκρινιστεί η παρουσία ή όχι του ιού στον τράχηλο της μήτρας τους.

Επίσης, σε κάθε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ κυτταρολογικής εξέτασης, κολποσκόπησης και ιστολογικής εξέτασης συνίσταται έλεγχος με HPV-DNA test και τέλος, το HPV-DNA test συνίσταται στη παρακολούθηση ασθενών μετά από θεραπεία υψηλού βαθμού ενδοεπιθηλιακών αλλοιώσεων του τραχηλικού επιθηλίου.

 

Κατευθυντήριες οδηγίες συνταγογράφησης της εξέτασης HPV DNA

Η συνταγογράφηση της εξέτασης HPV DNA για ανίχνευση του ιού των ανθρώπινων κονδυλωμάτων σε τραχηλικό επίχρισμα ενδείκνυται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. Προληπτικά, εφόσον το κρίνει ο γυναικολόγος, μόνο σε γυναίκες 30 έως 65 ετών με προσκόμιση κυτταρολογικής εξέτασης κατά Παπανικολάου,
  2. Για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των παθολογικών δοκιμασιών κατά Παπανικολάου, η χρήση της εξέτασης HPV DNA παρέχεται επί ASCUS, ASC-H και LGSIL κυτταρολογίας.

Επισημαίνεται ότι:

  • Η εξέταση δεν μπορεί να επαναληφθεί σε διάστημα μικρότερο της 5ετίας. Κατ΄εξαίρεση, στον προληπτικό έλεγχο και μόνο μετά από αιτιολογημένη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, η εξέταση μπορεί να επαναληφθεί στην 3ετία,
  • Δεν χορηγείται σε γυναίκες κάτω των 21 ετών,

Επειδή πρόκειται για εξέταση με ιδιαιτερότητες συνιστάται να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες λήψης και μεταφοράς του υλικού που ορίζει η επιστημονική κοινότητα.

Πηγή: Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ (ΔΒ3Β/1448 - 22/09/17)

Σχετικά άρθρα