Ποια είναι τα ύποπτα σημάδια για την ύπαρξη καρκίνου του μαστού;

Εκτύπωση

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί την πιο συνήθη κακοήθεια σε γυναίκες του δυτικού κόσμου, προσβάλλοντας περίπου μία στις οκτώ γυναίκες στη διάρκεια της ζωής τους.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο βέλτιστος χρόνος αντιμετώπισης του καρκίνου είναι κατά τη διάρκεια των πρώιμων σταδίων του. Τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου τα οποία περιλαμβάνουν αυτο-εξέταση των μαστών, μαστογραφία καθώς και κλινική εξέταση, ιδιαίτερα μετά την ηλικία των 40 ετών, έχουν ως αποτέλεσμα τη διάγνωση περισσότερων περιστατικών καρκίνου του μαστού σε πρώιμο στάδιο της νόσου.

Τα ύποπτα σημάδια τα οποία πρέπει να οδηγήσουν σε άμεση ιατρική εξέταση, για την ύπαρξη καρκίνου στο μαστό είναι τα εξής: