Τεστ Παπανικολάου

Το τεστ Παπανικολάου (PapTest) είναι μια απλή ανώδυνη εξέταση κατά την οποία εξετάζονται τα επιθηλιακά κύτταρα που λαμβάνονται από τον τράχηλο της μήτρας αν παρουσιάζουν αλλοιώσεις ύποπτες για νεοπλασία (καρκίνο τραχήλου της μήτρας).

Παθολογικό τεστ ΠαπανικολάουΠαθολογικό τεστ Παπανικολάου Ανάλογα με το βαθμό και την σοβαρότητα των αλλοιώσεων η γυναίκα παραπέμπεται μετά την εξέταση σε επέμβαση κολποσκόπησης και βιοψίας του τραχήλου. Ο κυριότερος παράγων κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου τραχήλου της μήτρας είναι η φλεγμονή που προκαλείται από τους διάφορους τύπους του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV-human papilloma virus) με το οποίον οι γυναίκες μολύνονται με τη σεξουαλική επαφή. Υπάρχουν περισσότεροι από 100 ορότυποι του ιού HPV. Οι ορότυποι 16 και 18 του ιού προκαλούν το 70% των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας. Για την πρόληψη της λοίμωξης σήμερα υπάρχουν 2 εμβόλια που γίνονται προληπτικά σε κορίτσια ηλικίας 12-15 ετών αλλά και σε κορίτσια ηλικίας 15-26 ετών εάν δεν έχουν εμβολιαστεί στη συνιστώμενη ηλικία.

Το τέστ γίνεται μία φορά το χρόνο μεταξύ 10ης και 20ης ημέρας από την πρώτη ημέρα της τελευταίας εμμήνου ρύσης.

Πριν την εξέταση πρέπει να αποφεύγονται:

  • Η σεξουαλική επαφή 24 ώρες πριν από τη λήψη του κολποτραχηλικού επιχρίσματος (Pap Test).
  • Οι εσωτερικές κολπικές πλύσεις.
  • Και η προηγούμενη κολπική θεραπεία.

Συστάσεις:

  • Σε γυναίκες ηλικίας 21 έως 29 ετών για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας συνιστάται μόνο η κυτταρολογική εξέταση (Pap Test) κάθε τρία χρόνια.
  • Σε γυναίκες ηλικίας 30 έως 65 ετών για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας συνιστάται η κυτταρολογική εξέταση (Pap Test) κάθε τρία χρόνια, η διενέργεια του HPV DNA test κάθε πέντε χρόνια ή ο συνδυασμός της κυτταρολογικής εξέτασης (Pap Test) και του HPV DNA test κάθε πέντε χρόνια.
  • Συνιστάται η διακοπή του ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σε γυναίκες ηλικίας άνω των 65 ετών ετών που εμφάνιζαν φυσιολογικά (αρνητικά) ευρήματα στις προηγούμενες εξετάσεις και δεν διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για εμφάνιση καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.
  • Δεν συνιστάται ο έλεγχος γυναικών μικρότερων των 21 ετών.
  • Στις γυναίκες που έχει γίνει αφαίρεση της μήτρας (υστερεκτομή) και του τραχήλου και δεν έχουν ιστορικό υψηλού βαθμού προκαρκινικής βλάβης (δηλαδή, βαθμού 2 ή 3 τραχηλικής ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας [CIN] ή καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, συνιστάται η διακοπή του τεστ.

Πηγή: Final Update Summary: Cervical Cancer: Screening. U.S. Preventive Services Task Force. August 2018.

Σχετικά άρθρα