Εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών ενηλίκων (2018-2019)

Εκτύπωση

0 μαζικός εμβολιασμός παιδιών και εφήβων κατά τον 20ο και 21ο αιώνα, συντέλεσε στην εξάλειψη των σοβαρών μεταδοτικών νοσημάτων, που είτε εμφανίζονταν περιοδικά με μορφή επιδημίας ή έξαρσης κρουσμάτων στις αναπτυγμένες ή ενδημούσαν στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η εξαφάνιση των νοσημάτων αυτών είχε ως αποτέλεσμα να εκλείψουν και οι περιοδικές ευκαιρίες για κρυψιμολύνσεις του πληθυσμού και φυσική αναζωπύρωση της ανοσίας του, που είχε αποκτηθεί είτε μετά από φυσική νόσηση είτε μετά από εμβολιασμό. Έτσι, με την πάροδο των δεκαετιών, ελαττώθηκε και ο βαθμός προστασίας των ηλικιωμένων ατόμων και άρχισαν να εμφανίζονται στις ηλικίες αυτές κρούσματα νοσημάτων που όφειλαν να έχουν εκλείψει. Ο κίνδυνος μετάδοσης των νοσημάτων αυτών και σε επίνοσα άτομα όλων των ηλικιών είναι υπαρκτός, πολύ περισσότερο στη σημερινή εποχή που ευδοκιμεί η αντιεμβολιαστική εκστρατεία και αυξάνεται το ποσοστό των γονέων που αρνούνται να εμβολιάσουν τα παιδιά τους. Παράλληλα, η μετανάστευση από χώρες, στις οποίες, η εμβολιαστική κατάσταση ή η κατάσταση ανοσίας του πληθυσμού τους δεν είναι γνωστή, επιτείνει το φαινόμενο της αύξησης της δεξαμενής των επίνοσων ατόμων. Έτσι, κατά τα τελευταία χρόνια, ο εμβολιασμός των ενηλίκων θεωρείται διεθνώς επιβεβλημένος ώστε να προληφθεί η εμφάνιση νοσημάτων για τα οποία υπάρχουν εμβόλια.

Το Πρόγραμμα Εμβολιασμών για την Ελλάδα, προτείνεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών στο Υπουργείο Υγείας, που το εγκρίνει ή το τροποποιεί ακολουθώντας τις διεθνείς οδηγίες.

Πίνακας χρονοδιαγράμματος εμβολιασμών για ενήλικες σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα:

Πίνακας χρονοδιαγράμματος εμβολιασμών για ενήλικες σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα

Πίνακας με εμβόλια που μπορούν να χορηγηθούν σε ενήλικες, με βάση ιατρικές ή άλλες ενδείξεις:

Εμβόλια που μπορούν να χορηγηθούν σε ενήλικες, με βάση ιατρικές ή άλλες ενδείξεις

Επεξηγήσεις των πινάκων:

Εμβολιασμός κατά της γρίπης:

Χορηγείται σε άτομα που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου:

Εμβολιασμός κατά της διφθερίτιδας, τετάνου και ακυτταρικό κοκκύτη (Td/Tdap):

Εμβολιασμός κατά της ιλαράς, παρωτίτιδας, ερυθράς (MMR):

Τα άτομα που γεννήθηκαν πριν το 1970 θεωρούνται άνοσα. Όσοι έχουν γεννηθεί μετά το 1970, θα πρέπει να έχουν εμβολιαστεί με δύο (2) δόσεις MMR εκτός αν υπάρχει αντένδειξη ή επιβεβαιωμένη ανοσία. Η κλινική διάγνωση των νοσημάτων έχει αμφίβολη αξιοπιστία.

*Σε κάθε περίπτωση εμβολιασμού με εμβόλιο ιλαράς – ερυθράς – παρωτίτιδας (MMR), ανεμευλογιάς ή ιού των θηλωμάτων (HPV) κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης, συστήνεται η συζήτηση με ειδικό.

Εμβολιασμός κατά της ανεμευλογιάς (VAR):

*Σε κάθε περίπτωση εμβολιασμού με εμβόλιο ιλαράς – ερυθράς – παρωτίτιδας (MMR), ανεμευλογιάς ή ιού των θηλωμάτων (HPV) κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης, συστήνεται η συζήτηση με ειδικό.

Εμβολιασμός κατά του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV):

Εμβόλιο πνευμονιοκόκκου συζευγμένο (PCV13) και πολυσακχαριδικό (PPSV23):

Πίνακας ενδείξεων και σειράς συνιστώμενων δόσεων για τα δύο εμβόλια πνευμονιοκόκκου PCV13 και PPSV23
Ιατρική ένδειξη Υποκείμενη ιατρική κατάσταση PCV13 για ≥19 ετών PPSV23 για άτομα 19-64 ετών PCV13 σε ηλικία ≥65 ετών PPSV23 σε ηλικία ≥65 ετών
Συστήνεται Συστήνεται Επαναληπτική δόση Συστήνεται Συστήνεται
Καμία Καμία από τις παρακάτω       ΝΑΙ ΝΑΙ ≥1 χρόνο μετά το PCV13
Ανοσοεπαρκή άτομα Αλκοολισμός

ΝΑΙ εφόσον δεν έχει γίνει πριν

ΝΑΙ ≥1 χρόνο μετά το PCV13     ΝΑΙ ≥1 χρόνο μετά το PCV13 ≥5 χρόνια μετά από οποιαδήποτε δόση PPSV23 σε ηλικία <65 ετών
Χρόνιες καρδιοπάθειες
Χρόνια ηπατική νόσος
Χρόνια πνευμονοπάθεια
Κάπνισμα
Σακχαρώδης διαβήτης
Κοχλιακό εμφύτευμα ΝΑΙ ΝΑΙ ≥8 εβδομάδες μετά το PCV13   ΝΑΙ εφόσον δεν έχει γίνει πριν ΝΑΙ ≥8 εβδομάδες μετά το PCV13 ≥5 χρόνια μετά από οποιαδήποτε δόση PPSV23 σε ηλικία <65 ετών
Διαφυγή ΕΝΥ
Άτομα με ανατομική ή λειτουργική ασπληνία Συγγενής ή επίκτητη ασπληνία ΝΑΙ ΝΑΙ ≥8 εβδομάδες μετά το PCV13 ΝΑΙ ≥5 χρόνια μετά την πρώτη δόση του PPSV23 ΝΑΙ εφόσον δεν έχει γίνει πριν ΝΑΙ ≥8 εβδομάδες μετά το PCV13 ≥5 χρόνια μετά από οποιαδήποτε δόση PPSV23 σε ηλικία <65 ετών
Δρεπανοκυτταρική νόσος ή άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες
Ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
Συγγενείς ή επίκτητες ανοσοανεπάρκειες
Κακοήθεις νεοπλασίες
HIV λοίμωξη
Νόσος Hodgkin
Ιατρογενής ανοσοκαταστολή
Λευχαιμία
Λέμφωμα
Πολλαπλούν μυέλωμα
Νεφρωσικό σύνδρομο
Μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου

 

Εμβολιασμός κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου με 4δύναμο συζευγμένο εμβόλιο (MenACWY):

Εμβόλιο μηνιγγιτιδοκόκκου ομάδος Β, πρωτεϊνικό (MenB-4C ή MenB-FHbp):

Εμβολιασμός κατά της ηπατίτιδας Α (HepA):

Εμβολιασμός κατά της ηπατίτιδας Β (HepB):

Εμβολιασμός κατά του έρπητα ζωστήρα (ζων εξασθενημένος ιός - ZVL):

Εμβολιασμός κατά του αιμοφίλου, τύπου b, συζευγμένο (Hib):

Καταστάσεις ανοσοκαταστολής:

Τα αδρανοποιημένα εμβόλια (τετάνου-διφθερίτιδας, πνευμονιοκόκκου, μηνιγγιτιδοκόκκου, αιμοφίλου ινφλουένζας, ηπατίτιδας Α και Β και αδρανοποιημένο εμβόλιο γρίπης) μπορούν να γίνονται με ασφάλεια σε άτομα με ανοσοανεπάρκειες ή ανοσοκαταστολή, ενώ τα εμβόλια με ζώντες εξασθενημένους οργανισμούς (MMR, ανεμευλογιάς, έρπητα ζωστήρα) γίνονται στις προηγούμενες περιπτώσεις μόνο επί ειδικών ενδείξεων και κατόπιν συστάσεως από ειδικό γιατρό.

Εμβολιασμός των εγκύων

Ιδανικά, κάθε γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας πριν μείνει έγκυος, πρέπει να είναι ενήμερη για την κατάσταση της ανοσίας της σε όλα τα νοσήματα για τα οποία υπάρχουν εμβόλια.

Ο ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices) εξέδωσε για το 2020 οδηγίες εμβολιασμού των εγκύων, τις οποίες πρέπει να γνωρίζουν και να ακολουθούν όλοι οι μαιευτήρες / γυναικολόγοι, οι μαίες και οι άλλοι επαγγελματίες Υγείας.

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, ακολουθώντας τις διεθνείς οδηγίες, συμπεριέλαβε στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών των ενηλίκων και τους εμβολιασμούς των εγκύων.

Η ανοσιακή απάντηση των εγκύων στα εμβόλια βρέθηκε να είναι εξίσου αποτελεσματική με τις μη έγκυες γυναίκες. Σε γενικές γραμμές, όλα τα εμβόλια που δεν περιέχουν ζώντες εξασθενημένους μικροοργανισμούς μπορεί να χορηγηθούν και στις έγκυες, όπως και στις μη έγκυες. Τα εμβόλια με ζώντες εξασθενημένους μικροοργανισμούς [κατά της ιλαράς, παρωτίτιδας, ερυθράς (MMR), κατά της ανεμευλογιάς (VAR) και κατά του έρπητα ζωστήρα (ζων εξασθενημένος ιός - ZVL)] αντενδείκνυται κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Αναλυτικά για ορισμένα εμβόλια:

 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αλλαγής των επιδημιολογικών συνθηκών (π.χ. επιδημία, πανδημία) οι συστάσεις αλλάζουν.

 

Για να κατεβάσετε και το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2020 κάντε κλικ εδώ.

Δείτε επίσης: Recommended Adult Immunization Schedule for ages 19 years or older, United States, 2020 (για λήψη κάντε κλικ εδώ) (en).

Πηγή:

Ετικέτες: , , , , , , ,
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά