Φάρμακα

Και νέος περιορισμός ένδειξης για την νιμεσουλίδη

Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος ηπατικής βλάβης με συστηματικά χορηγούμενη νιμεσουλίδη (Mesulid®) έχουν ήδη εφαρμοσθεί αρκετοί περιορισμοί στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ως θεραπεία δεύτερης γραμμής με την ελάχιστη αποτελεσματική δόση για τη μικρότερη χρονική διάρκεια και τη μέγιστη χρονική διάρκεια θεραπείας των 15 ημερών. Ένας περαιτέρω σημαντικός περιορισμός σχετικά με τη χρήση εισάγεται τώρα για να εξασφαλίζεται θεραπεία μικρής διάρκειας μόνο. Η νιμεσουλίδη δεν ενδείκνυται πλέον για τη συμπτωματική θεραπεία της επώδυνης οστεοαρθρίτιδας.

Η χημική δομή της νιμεσουλίδηςΗ χημική δομή της νιμεσουλίδηςΤον Ιανουάριο του 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε μια πλήρη αξιολόγηση οφέλους-κινδύνου από την Επιτροπή για τα Φαρμακευτικά Προϊόντα Ανθρώπινης Χρήσης (CHMP). Στις 23 Ιουνίου του 2011, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα οφέλη της θεραπείας με νιμεσουλίδη δεν υπερισχύουν πλέον των κινδύνων για τη συμπτωματική θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας, λόγω του κινδύνου χρόνιας χρήσης.

Για το λόγο αυτό, η Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος των συστηματικώς χορηγούμενων προϊόντων νιμεσουλίδης τροποποιείται αφού πλέον η νιμεσουλίδη δεν ενδείκνυται στην συμπτωματική θεραπεία της επώδυνης οστεοαρθρίτιδας και οι θεραπευτικές ενδείξεις περιορίζονται μόνο στην θεραπεία οξέος πόνου και της πρωτοπαθούς δυσμηνόρροιας.

Η νιμεσουλίδη θα πρέπει να συνταγογραφείται μόνο ως θεραπεία δεύτερης γραμμής, για λόγους ασφαλείας και η απόφαση για τη συνταγογράφηση νιμεσουλίδης θα πρέπει να βασίζεται στην αξιολόγηση του προφίλ συνολικού κινδύνου κάθε ασθενούς.

Συνιστάται στους ιατρούς να συνταγογραφούν νιμεσουλίδη αυστηρά σύμφωνα με τις θεραπευτικές ενδείξεις όπως περιγράφονται στην Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και να προσέχουν για την πιθανότητα εμφάνισης ηπατικής βλάβης. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που συνδέονται με τη χρήση της νιμεσουλίδης θα πρέπει να αναφέρονται στα πλαίσια του εθνικού συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης.

Πηγή:

  • Επιστολή άμεσης επικοινωνίας προς τους Επαγγελματίες Υγείας σχετικά με τον περιορισμό της ένδειξης της νψεσουλίδης λόγω του κινδύνου εμφάνισης ηπατικής βλάβης.
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Οι οδηγίες χρήσης και οι περιλήψεις των χαρακτηριστικών των προϊόντων (SPC) των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα.

Κάντε κλικ εδώ.

Πηγή: erx.gr

Αναζήτηση