Φάρμακα

Παρακολούθηση ηπατικής λειτουργίας σε αγωγή με αγομελατίνη

Η αγομελατίνη (Agomelatine - Valdoxan®) κυκλοφόρησε στην Ευρώπη το Φεβρουάριο 2009 και κυκλοφορεί στην Ελλάδα από τον Σεπτέμβριο 2009 για τη θεραπεία των μειζόνων καταθλιπτικών επεισοδίων σε ενήλικες.

Μετά την κυκλοφορία του Valdoxan® στην αγορά, έχουν αναφερθεί περιστατικά ηπατικής βλάβης, συμπεριλαμβανομένης ηπατικής ανεπάρκειας, (εξαιρετικά σπάνια και σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου ηπατικής βλάβης έχουν αναφερθεί περιπτώσεις με θανατηφόρο έκβαση ή μεταμόσχευση ήπατος), αυξήσεων των ηπατικών ένζυμων που υπερβαίνουν κατά 10 φορές το ανώτερο φυσιολογικό όριο, ηπατίτιδας και ίκτερου, σε ασθενείς που ακολουθούσαν θεραπεία με Valdoxan®. Οι περισσότερες από αυτές εκδηλώθηκαν κατά τους πρώτους μήνες θεραπείας. Το μοντέλο της ηπατικής βλάβης είναι κυρίως ηπατοκυτταρικό και οι τρανσαμινάσες ορού συνήθως αποκαθίστανται με τη διακοπή του φαρμάκου.

valdoxan

Συστάσεις για παρακολούθηση ηπατικής λειτουργίας:

  • Μη χρησιμοποιείτε Valdoxan® σε περίπτωση ηπατικής δυσλειτουργίας (π.χ. κίρρωση ή ενεργή ηπατική νόσος) ή τρανσαμινάσες >3 φορές το ανώτερο φυσιολογικό όριο.
  • Προσοχή χρειάζεται πριν από την έναρξη της αγωγής σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου ηπατικής βλάβης.
  • To Valdoxan® θα πρέπει να χορηγείται μετά από προσεκτική αξιολόγηση των οφελών και των κινδύνων: στους ασθενείς με παράγοντες κινδύνου ηπατικής βλάβης, π.χ. παχυσαρκία/υπερβάλλον βάρος/ μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος, διαβήτης, σημαντική κατανάλωση αλκοόλ, σε ασθενείς με διαταραχή κατανάλωσης οινοπνεύματος και/ή κατανάλωση μεγάλης ποσότητας οινοπνεύματος, σε ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα φάρμακα που συνδέονται με κίνδυνο ηπατικής βλάβης.
  • Εργαστηριακές εξετάσεις ελέγχου της ηπατικής λειτουργίας θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε όλους τους ασθενείς πριν από την έναρξη της αγωγής και δεν θα πρέπει να ξεκινά η αγωγή σε ασθενείς με αρχικές τιμές ALT και/ή AST τριπλάσιες (X3) από το το ανώτερο φυσιολογικό όριο, ενώ θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε ασθενείς με αρχικές τιμές ALT και/ή AST αυξημένες αλλά μικρότερες από το τριπλάσιο (< X3) των ανώτερων φυσιολογικών επιπέδων.
  • Οι εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας* (τρανσαμινάσες) θα πρέπει να επαναλαμβάνονται σε 3 και 6 εβδομάδες από την έναρξη της αγωγής καθώς και στους 3 και 6 μήνες από την έναρξη και μετά όποτε ενδείκνυται κλινικά. Επίσης όταν αυξάνετε τη δόση, θα πρέπει να επαναλαμβάνονται οι εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας με την ίδια συχνότητα όπως και με την έναρξη της αγωγής. Οποιοσδήποτε ασθενής εμφανίσει αύξηση των τρανσαμινασών στον ορό θα πρέπει να πραγματοποιήσει επαναληπτικές εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας μέσα σε 48 ώρες.
  • Κατά την διάρκεια της θεραπείας η αγωγή με Valdoxan® θα πρέπει να διακόπτεται αμέσως εάν, ο ασθενής εκδηλώσει νέα συμπτώματα ή σημεία ενδεχόμενης ηπατικής βλάβης (όπως σκουρόχρωμα ούρα, ανοιχτόχρωμα κόπρανα, κίτρινο δέρμα/μάτια, πόνος στην άνω δεξιά κοιλιακή χώρα, νεοεμφανιζόμενη εμμένουσα και ανεξήγητη κόπωση) ή η αύξηση των τρανσαμινασών ορού ξεπεράσει το τριπλάσιο των ανώτερων φυσιολογικών επιπέδων. Μετά τη διακοπή του φαρμάκου οι εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας θα πρέπει να επαναλαμβάνονται μέχρι την αποκατάσταση των τρανσαμινασών ορού σε φυσιολογικά επίπεδα.
  • Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά# με τη σημασία της παρακολούθησης της ηπατικής λειτουργίας και για την επαγρύπνησή τους για σημεία και συμπτώματα ηπατικής βλάβης (σκουρόχρωμα ούρα, ανοιχτόχρωμα κόπρανα, κίτρινο δέρμα/μάτια, πόνος στην άνω δεξιά κοιλιακή χώρα, νεοεμφανιζόμενη εμμένουσα και ανεξήγητη κόπωση) ώστε να αναζητούν ιατρική βοήθεια.

Αλληλεπίδραση αγομελατίνης με ισχυρούς αναστολείς CYP1A2:

  • Η αγομελατίνη αντενδείκνυται στη συγχορήγηση με ισχυρούς αναστολείς CYP1A2 (π.χ. φλουβοξαμίνη, σιπροφλοξασίνη).
  • Η αγομελατίνη μεταβολίζεται κυρίως από το κυτόχρωμα 450 1Α2 (CYP1A2) (90%) και το CYP2C9/19 (10%). Τα φάρμακα που αλληλεπιδρούν με αυτά τα ισοένζυμα ενδεχομένως να μειώσουν ή να αυξήσουν τη βιοδιαθεσιμότητα της αγομελατίνης. Η φλουβοξαμίνη, ένας ισχυρός αναστολέας του CYP1A2 και μέτριος αναστολέας του CYP2C9, αναστέλλει σημαντικά το μεταβολισμό της αγομελατίνης και κατά συνέπεια προκαλεί αύξηση της έκθεσης στην αγομελατίνη.
  • Σε in vivo περιβάλλον η αγομελατίνη δεν επηρεάζει τα ισοένζυμα του CYP450. Η αγομελατίνη δεν αναστέλλει ούτε το CYP1A2 in vivo ούτε το CYP450 in vitro. Συνεπώς το Valdoxan® δεν αναμένεται να αλλάξει την έκθεση στα φάρμακα που μεταβολίζονται από τα CYP450.

Οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες που παρουσιάζονται σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν το Valdoxan® θα πρέπει να αναφέρονται (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με το ιατρικό ιστορικό, οποιαδήποτε συγχορήγηση άλλου φαρμάκου, καθώς και τις ημερομηνίες εμφάνισης και θεραπείας), σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αυθόρμητων αναφορών στον Εθνικό Οργανισμό φαρμάκων, Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών, με την υποβολή της κίτρινης κάρτας (λήψη εδώ).

 

*Σχήμα παρακολούθησης της ηπατικής λειτουργίας με Valdoxan®. Κάντε λήψη κάνοντας κλικ εδώ.

#Εγχειρίδιο πληροφόρησης ασθενών. Κάντε λήψη κάνοντας κλικ εδώ.

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος: Valdoxan®

 

Πηγή: Ενημερωτική επιστολή Ιουνίου 2017 προς ιατρούς της φαρμακευτικής εταιρίας ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Οι οδηγίες χρήσης και οι περιλήψεις των χαρακτηριστικών των προϊόντων (SPC) των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα.

Κάντε κλικ εδώ.

Πηγή: erx.gr

Αναζήτηση