Φάρμακα

Επανεξέταση της χρήσης των συνδυασμένων αντισυλληπτικών τρίτης και τέταρτης γενιάς

Συνδυασμένα από του στόματος χορηγούμενα αντισυλληπτικάΟ Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, μετά από αίτημα της Γαλλίας, θα επανεξετάσει τα συνδυασμένα από του στόματος χορηγούμενα αντισυλληπτικά τρίτης και τέταρτης γενιάς με σκοπό να προσδιορίσει αν είναι απαραίτητες αλλαγές στις άδειες κυκλοφορίας τους και να διαπιστώσει αν υπάρχει ανάγκη να περιοριστεί η χρήση αυτών των φαρμάκων σε γυναίκες που δεν μπορούν να λάβουν άλλα συνδυασμένα από του στόματος αντισυλληπτικά.

Η Γαλλία έχει απευθύνει το αίτημα αυτό παράλληλα με άλλες πρόσφατες πρωτοβουλίες της για τη μείωση της χρήσης των από του στόματος χορηγούμενων συνδυασμένων αντισυλληπτικών τρίτης και τέταρτης γενιάς στην Γαλλία, ευνοώντας την χρήση των συνδυασμένων αντισυλληπτικών δεύτερης γενιάς.

Είναι αποδεδειγμένο και καλά γνωστό ότι τα συνδυασμένα από του στόματος χορηγούμενα αντισυλληπτικά φέρουν ένα πολύ σπάνιο κίνδυνο φλεβικής θρομβοεμβολής {εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης (VTE) ή πνευμονικής εμβολής}. Ο απόλυτος κίνδυνος είναι πολύ μικρός (μεταξύ 20-40 περιστατικά ανά 100.000 γυναίκες μέσα σε ένα έτος χρήσης) και ο κίνδυνος διαφέρει μεταξύ των διαφόρων γενεών των συνδυασμένων αντισυλληπτικών. Υπάρχει ένας υψηλότερος κίνδυνος για τα συνδυασμένα αντισυλληπτικά τρίτης και τέταρτης γενιάς, σε σύγκριση με τα αντισυλληπτικά πρώτης και δεύτερης γενιάς.

Πληροφορίες (προειδοποιήσεις και αντενδείξεις) σχετικά με κινδύνους φλεβικής θρομβοεμβολής περιλαμβάνονται στα φύλλα οδηγιών των ασθενών και των ιατρών, τα οποία επικαιροποιούνται διαρκώς.

Τα συνδυασμένα από του στόματος χορηγούμενα αντισυλληπτικά παραμένουν υπό στενή παρακολούθηση από τα εθνικά συστήματα φαρμακοεπαγρύπνησης. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για οποιαδήποτε γυναίκα να σταματήσει τη λήψη του αντισυλληπτικού της. Εάν μια γυναίκα έχει οποιοδήποτε ερώτημα, μπορεί να το συζητήσει με τον ιατρό της.

 

Πηγή: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Οι οδηγίες χρήσης και οι περιλήψεις των χαρακτηριστικών των προϊόντων (SPC) των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα.

Κάντε κλικ εδώ.

Πηγή: erx.gr

Αναζήτηση