Φάρμακα

Αναθεώρηση των οδηγιών συνταγογράφησης της αλισκιρένης

Μετά από περαιτέρω ανασκόπηση των δεδομένων της μελέτης Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardio-Renal Endpoints (ALTITUDE), σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, η Περίληψη των Χαρακτηριστικών Προϊόντος για τα φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν αλισκιρένη (Rasilez® και Rasilez HCT® ) αναθεωρείται με νέες οδηγίες συνταγογράφησης.

Αλισκιρένη (Rasilez®Εφεξής, αντενδείκνυται η συγχορήγηση φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν αλισκιρένη με αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης (α-ΜΕΑ) ή αποκλειστές των υποδοχέων αγγειοτασίνης (ΑΥΑ) σε ασθενείς με:

  • Σακχαρώδη Διαβήτη (τύπου 1 ή τύπου 2)
  • Νεφρική ανεπάρκεια (GFR< 60 ml/min/1.73 m2)

Για όλους τους άλλους ασθενείς, η συγχορήγηση φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν αλισκιρένη με α-ΜΕΑ ή ΑΥΑ δε συνιστάται.

Επομένως, συνιστάται τακτικός επανέλεγχος ρουτίνας (μη επείγον) των ασθενών που λαμβάνουν φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν αλισκιρένη:

  • Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να σταματούν τις θεραπείες που βασίζονται στην αλισκιρένη και να μην κάνουν έναρξη νέας θεραπείας με αλισκιρένη σε ασθενείς που ήδη λαμβάνουν α-ΜΕΑ ή ΑΥΑ και πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη ή Νεφρική Ανεπάρκεια (GFR< 60/ml/min/1.73m2). Η χορήγηση εναλλακτικής αντι-υπερτασικής θεραπείας θα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση.
  • Σε άλλους ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν αλισκιρένη σε συνδυασμό με προϊόντα α-ΜΕΑ ή ΑΥΑ, η σχέση οφέλους-κινδύνου της συνεχιζόμενης θεραπείας θα πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά.

 

Η μελέτη ALTITUDE διεξήχθη σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο θανατηφόρων και μη-θανατηφόρων καρδιαγγειακών και νεφρικών συμβαμάτων. Στους περισσότερους ασθενείς η αρτηριακή πίεση ήταν επαρκώς ρυθμισμένη κατά την έναρξη της αγωγής. Η Αλισκιρένη 300 mg δόθηκε επιπλέον στη συνήθη θεραπεία, στην οποία συμπεριλαμβανόταν ένας αναστολέας του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης (α-ΜΕΑ) ή ένας αποκλειστής των υποδοχέων της αγγειοτασίνης (ΑΥΑ).

Η πολυεθνική, τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη διάρκειας 4 ετών, σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει τα πιθανά οφέλη της αλισκιρένης στη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών και νεφρικών συμβαμάτων σε περισσότερους από 8606 ασθενείς.

Με βάση τις προκαταρκτικές ενδιάμεσες αναλύσεις, η Επιτροπή Παρακολούθησης των Δεδομένων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ασθενείς της μελέτης ήταν απίθανο να ωφεληθούν από την αλισκιρένη. Επιπλέον, υπήρχε υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με μη-θανατηφόρο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, νεφρικές επιπλοκές, υπερκαλιαιμία και υπόταση σε αυτό τον πληθυσμό υψηλού κινδύνου. Αποφασίστηκε η πρώιμη διακοπή της μελέτης. Τα τελικά αποτελέσματα της μελέτης ALTITUDE αναμένονται μέσα στο 2012 και ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω επικαιροποιήσεις των πληροφοριών συνταγογράφησης.

Από τότε περαιτέρω δεδομένα και αναλύσεις από τη μελέτη ALTITUDE, μαζί με όλα τα δεδομένα από άλλες μελέτες και αυθόρμητες αναφορές ύποπτων ανεπιθύμητων ενεργειών του φαρμάκου έχουν γίνει διαθέσιμες και εξετάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Τα στοιχεία δείχνουν κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών (υπόταση, συγκοπή, εγκεφαλικό επεισόδιο, υπερκαλιαιμία, και αλλαγές στη νεφρική λειτουργία συμπεριλαμβανομένης της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας), όταν η αλισκιρένη συνδυάζεται με αναστολείς ΜΕΑ ή ΑΥΑ, ιδιαίτερα σε διαβητικούς ασθενείς και σε ασθενείς με μειωμένη νεφρική λειτουργία. Αν και για άλλες ομάδες ασθενών υπάρχουν λιγότερα αποδεικτικά στοιχεία διαθέσιμα, οι αρνητικές επιπτώσεις δεν μπορούν να αποκλειστούν και ως εκ τούτου, η Επιτροπή Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων δεν συνιστά πλέον τη χρήση αυτού του συνδυασμού.

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Οι οδηγίες χρήσης και οι περιλήψεις των χαρακτηριστικών των προϊόντων (SPC) των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα.

Κάντε κλικ εδώ.

Πηγή: erx.gr

Αναζήτηση