Φάρμακα

Φεβουξοστάτη

Μια νέα θεραπεία για την υπερουριχαιμία και την ουρική αρθρίτιδα, μετά από 40 χρόνια, κυκλοφόρησε πρόσφατα με τη μορφή ενός νέου πρότυπου ιδιοσκευάσματος που μειώνει αποτελεσματικά τα επίπεδα του ουρικού οξέος, αναστέλλοντας την παραγωγή ουρικού οξέος, μέσω επιλεκτικής αναστολής της οξειδάσης της ξανθίνης.

Πρόκειται για την δραστική ουσία φεβουξοστάτη (Febuxostat – Adenuric®), έναν ισχυρό μη πουρινικό αναστολέα της οξειδάσης της ξανθίνης, με ένδειξη στην θεραπεία της χρόνιας υπερουριχαιμίας σε καταστάσεις όπου η εναπόθεση ουρικού οξέος έχει ήδη συμβεί (περιλαμβανομένου του ιστορικού, ή της παρουσίας, τόφου ή/και ουρικής αρθρίτιδας).

Σχηματισμός ουρικού οξέοςΗ φεβουξοστάτη είναι ένα παράγωγο 2-αρυλικής θειαζόλης που επιτυγχάνει τη θεραπευτική της επίδραση μειώνοντας το ουρικό οξύ ορού μέσω της δραστικής αναστολής τόσο των οξειδωμένων όσο και των μειωμένων μορφών της οξειδάσης της ξανθίνης.

Η οξειδάση της ξανθίνης καταλύει και τα δύο βήματα των μεταμορφώσεων της υποξανθίνης σε ξανθίνη και της ξανθίνης σε ουρικό οξύ το οποίο και αποτελεί το τελικό προϊόν μεταβολισμού της πουρίνης στον άνθρωπο.

Μειώνοντας την παραγωγή ουρικού οξέος, η φεβουξοστάτη μπορεί να μειώσει το ουρικό οξύ στο αίμα και να το διατηρήσει σε χαμηλά επίπεδα, διακόπτοντας τον σχηματισμό κρυστάλλων, γεγονός που μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα της ουρικής αρθρίτιδας.

Η συνιστώμενη από του στόματος δόση της φεβουξοστάτης είναι 80 mg άπαξ ημερησίως και μπορεί να ληφθεί ανεξάρτητα τροφής. Εάν το ουρικό οξύ ορού είναι > 6 mg/dl έπειτα από 2-4 εβδομάδες θεραπείας, μπορεί να εξεταστεί η χορήγηση 120 mg φεβουξοστάτης άπαξ ημερησίως.

Η φεβουξοστάτη δεν συνιστάται σε ασθενείς με ισχαιμική καρδιοπάθεια ή συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια καθώς και κατά την διάρκεια των οξέων και μέχρι την υποχώρηση τους επεισοδίων ουρικής αρθρίτιδας (έξαρση ουρικής αρθρίτιδας).

Κατά την διάρκεια της θεραπείας με φεβουξοστάτη απαιτείται προσοχή και παρακολούθηση της λειτουργίας του θυρεοειδούς (συχνή η αύξηση τιμών  της TSH >5,5 μIU/ml).

Οι πιο συχνές αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες της φεβουξοστάτης κατά την διάρκεια των κλινικών μελετών ήταν οι διαταραχές της ηπατικής λειτουργίας (3,5%), η διάρροια (2,7%), η κεφαλαλγία (1,8%), η ναυτία (1,7%) και τα εξανθήματα (1,5%).

Σε κλινικές μελέτες (APEX και FACT) η φεβουξοστάτη έδειξε στατιστικά σημαντική ανωτερότητα τόσο του θεραπευτικού σχήματος των 80 mg ημερησίως όσο και των 120 mg ημερησίως έναντι του θεραπευτικού σχήματος συμβατικά χρησιμοποιούμενων δόσεων αλλοπουρινόλης 300mg στη μείωση και διατήρηση του ουρικού οξέος ορού κάτω από 6 mg/dl.

 

UpdateΔείτε επίσης: Κίνδυνος σοβαρών αντιδράσεων υπερευαισθησίας από τη χρήση φεβουξοστάτης.

Περισσότερες πληροφορίες:

  • Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος Adenuric®

Σχετικά άρθρα