Φάρμακα

Προυκαλοπρίδη

Η ουσία προυκαλοπρίδη (Prucalopride), η οποία κυκλοφορεί και στην Ελλάδα, αποτελεί τον μοναδικό φαρμακευτικό παράγοντα για τη χρόνια δυσκοιλιότητα που συνταγογραφείται από ιατρό και αποσκοπεί στη μακροχρόνια αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της χρόνιας δυσκοιλιότητας, μιας πάθησης που απασχολεί 1,7 εκατομμύρια Έλληνες.

Η προυκαλοπρίδη (Resolor®) ενδείκνυται για τη θεραπεία των συμπτωμάτων της χρόνιας δυσκοιλιότητας σε γυναίκες στις οποίες τα υπακτικά προϊόντα (φάρμακα που διεγείρουν την κινητικότητα του εντέρου) δεν είναι αρκετά αποτελεσματικά. Το φάρμακο χορηγείται με ιατρική συνταγή και η συνιστώμενη δόση των 2 mg μία φορά την ημέρα μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς τροφή σε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, ενώ οι γυναίκες ηλικίας άνω των 65 ετών πρέπει να ξεκινήσουν τη θεραπεία με δόση 1 mg μία φορά την ημέρα, η οποία μπορεί να αυξηθεί σε 2 mg μία φορά την ημέρα, εάν είναι απαραίτητο.

Το παχύ έντεροΗ προυκαλοπρίδη, αποτελεί επιλεκτικό και υψηλής συγγένειας αγωνιστή του υποδοχέα σεροτονίνης (5-HT4), γεγονός που πιθανώς ερμηνεύει την προκινητική της δράση. Αυτό σημαίνει ότι δρα στον οργανισμό ως μια ουσία που ονομάζεται 5-υδροξυτρυπταμίνη (5HT, επίσης γνωστή ως σεροτονίνη) και προσκολλάται στους ίδιους υποδοχείς στο έντερο, οι οποίοι ονομάζονται «υποδοχείς 5-HT4». Όταν προσδεθεί σε αυτούς τους υποδοχείς, η 5HT διεγείρει φυσιολογικά την κινητικότητα του εντέρου. Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν η προυκαλοπρίδη προσκολλάται και διεγείρει αυτούς τους υποδοχείς, αυξάνει κινητικότητα του παχέος εντέρου, ενισχύει τη γαστροδωδεκαδακτυλική κινητικότητα και επιταχύνει την καθυστερημένη γαστρική κένωση και επιπλέον προκαλεί τεράστιες μεταναστευτικές συσπάσεις (κινήσεις του παχέος εντέρου) που παρέχουν την κύρια δύναμη προώθησης για την αφόδευση και επιτρέπουν την ταχύτερη εκκένωση του εντέρου.

Σε τρεις βασικές μελέτες, στις οποίες συμμετείχαν 1999 ασθενείς με χρόνια δυσκοιλιότητα οι οποίοι δεν είχαν αρκετά ικανοποιητική απόκριση σε προηγούμενη θεραπεία με υπακτικά, εκ των οποίων το 88% ήταν γυναίκες, η προυκαλοπρίδη (2 ή 4 mg μία φορά την ημέρα) συγκρινόμενη με εικονικό φάρμακο (εικονική θεραπεία), αποδείχθηκε αποτελεσματικότερη από το εικονικό φάρμακο στη θεραπεία της χρόνιας δυσκοιλιότητας. Κατά τη διάρκεια της μελέτης 12 εβδομάδων, το 24% (151 από τους 640) των ασθενών που λάμβαναν προυκαλοπρίδη 2 mg είχαν πλήρη εκκένωση του εντέρου τους τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα, σε σύγκριση με το 11% (73 από τους 645) των ασθενών που λάμβαναν εικονικό φάρμακο. Το αποτέλεσμα για τους ασθενείς που λάμβαναν προυκαλοπρίδη στην υψηλότερη δόση των 4 mg ήταν παρόμοιο με αυτό για τους ασθενείς που λάμβαναν τη δόση των 2 mg.

Οι συνηθέστερες ανεπιθύμητες ενέργειες της προυκαλοπρίδης (παρουσιάζονται σε περισσότερους από 1 στους 10 ασθενείς) είναι πονοκέφαλος, ναυτία (αίσθηση αδιαθεσίας), διάρροια και κοιλιακός πόνος. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίζονται κυρίως στην αρχή της θεραπείας και συνήθως εξαφανίζονται εντός ολίγων ημερών με τη συνέχιση της θεραπείας. Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες όπως (συχνουρία, κόπωση κ.α) έχουν αναφερθεί περιστασιακά. Η πλειονότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν ήπιας έως μέτριας έντασης.

Η προυκαλοπρίδη δεν πρέπει να χορηγείται σε άτομα που ενδέχεται να παρουσιάσουν υπερευαισθησία (αλλεργία) στην προυκαλοπρίδη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα άλλα συστατικά του φαρμάκου. Η προυκαλοπρίδη αντεδείκνυται επίσης σε νεφρική δυσλειτουργία που απαιτεί αιμοδιύλιση, ενώ σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (GFR < 30 ml/min/1,73 m2) η δόση είναι 1 mg άπαξ ημερησίως και δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης για ασθενείς με ήπια ως μέτρια νεφρική δυσλειτουργία. Δεν πρέπει επίσης να χορηγείται σε ασθενείς με διάτρηση ή απόφραξη του εντέρου, σοβαρές φλεγμονώδεις καταστάσεις του εντέρου, όπως η νόσος του Crohn, η ελκώδης κολίτιδα (φλεγμονή του παχέος εντέρου που προκαλεί έλκωση και αιμορραγία) και τοξικό μεγάκολο και μεγαορθό (σοβαρή επιπλοκή της κολίτιδας).

Η χρήση της προυκαλοπρίδης δεν συνιστάται επίσης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποτελεσματική αντισύλληψη κατά τη διάρκεια της θεραπείας με προυκαλοπρίδη.

 

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της προυκαλοπρίδης για χρήση σε άνδρες δεν έχει τεκμηριωθεί σε ελεγχόμενες κλινικές μελέτες και επομένως, δεν συνιστάται για χρήση σε άνδρες έως ότου περαιτέρω δεδομένα καταστούν διαθέσιμα.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος Resolor®

 

Σχετικά άρθρα

Ροφλουμιλάστη

Νυγμοί από υμενόπτερα

Αναστολείς αντλίας πρωτονίων