Φάρμακα

Το πολυχάπι πρόληψης καρδιαγγειακών συμβάντων

Η καρδιαγγειακή νόσος αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου στην Ευρώπη. Οι θάνατοι από καρδιαγγειακή νόσο θα αυξηθούν ακόμα 6 εκατομμύρια παγκοσμίως μεταξύ του 2015 και 2030, φθάνοντας τα 23 εκατομμύρια θανάτων το χρόνο.

Η συνδυασμένη χορήγηση, όπως προτείνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιολογίας (European Society of Cardiology - ESC) και το Αμερικάνικο Κολλέγιο Καρδιολογίας/Αμερικάνικη Καρδιολογική Εταιρεία (American College of Cardiology/American Heart Association - ACC/AHA), ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνης), στατινών και αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο μειώνει τον σχετικό κίνδυνο θνητότητας από όλες τις αιτίες κατά 71% (όπως αποδεικνύεται στην ανοιχτή προοπτική μελέτη cohort 13.029 ασθενών με εγκατεστημένη στεφανιαία νόσο) και επιπλέον μειώνει τη θνητότητα ένα χρόνο μετά το συμβάν σε ασθενείς που έχουν υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Trinomia

Ο έτοιμος συνδυασμός σε ένα χάπι (πολυχάπι) (polypill -Trinomia) των 3 φαρμάκων εκλογής για την δευτερογενή πρόληψη των καρδιαγγειακών συμβάντων προφέρει την καλύτερη συμμόρφωση στην αγωγή και την ευκολία στην δοσολογία αφού χορηγείται μία φορά την ημέρα.

Το πολυχάπι βασισμένο σε επιστημονικά δεδομένα και στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες περιέχει 100mg ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνης) γνωστού για την αντιαιμοπεταλιακή δράση, 20mg ατορβαστατίνης, μια στατίνης (αντιλιπιδαιμικό φάρμακο) που μειώνει τη χοληστερόλη στο πλάσμα και τις συγκεντρώσεις των λιποπρωτεϊνών στον ορό αναστέλλοντας την HMG-CoA αναγωγάση και ακολούθως τη βιοσύνθεση της χοληστερόλης στο ήπαρ και σταθεροποιεί την αθηρωματική πλάκα και 2,5mg ή 5mg ή 10mg ραμιπρίλης, ενός καλά μελετημένου αντιυπερτασικού φαρμάκου που ανήκει στην κατηγορία των αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης, με ρόλο στη αναδιαμόρφωση της αριστερής κοιλίας η οποία υφίσταται υπερτροφία και διάταση στα πλαίσια μιας αποτυχημένης προσπάθειας του οργανισμού να αντισταθμίσει την απώλεια της συσταλτικής λειτουργίας που μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανεπάρκεια, ενδείκνυται για τη δευτερογενή πρόληψη καρδιαγγειακών συμβαμάτων ως θεραπεία υποκατάστασης σε ενήλικες ασθενείς που ελέγχονται επαρκώς με την ταυτόχρονη χορήγηση των μεμονωμένων συστατικών σε ισοδύναμες θεραπευτικές δόσεις.

Σχετικά άρθρα