Διαβητογόνος επίδραση των στατινών

Εκτύπωση

Οι στατίνες είναι τα συνιστώμενα φάρμακα πρώτης γραμμής για τη μείωση των λιπιδίων στην πλειοψηφία των ασθενών με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Τα τελευταία χρόνια, αρκετές μελέτες που εξέτασαν τις διαβητογόνες επιδράσεις των στατινών έδειξαν ότι η θεραπεία με στατίνη συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Τα δεδομένα που διατίθενται σήμερα δείχνουν ότι πρόκειται για μια «δράση της κατηγορίας φαρμάκων».

Ωστόσο, ορισμένες στατίνες ενδέχεται να έχουν ουδέτερη επίδραση στο γλυκαιμικό έλεγχο και απαιτούνται περαιτέρω μελέτες προκειμένου να κατανοήσουμε πλήρως κατά πόσο είναι ίδιες όλες οι στατίνες από αυτή την άποψη. Περαιτέρω μελέτες απαιτούνται επίσης για να εξεταστεί κατά πόσο οι στατίνες προκαλούν σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 ή κατά πόσο επιταχύνουν την ανάπτυξη του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 στα άτομα με αυξημένο κίνδυνο.

Παρόλο που οι στατίνες προκαλούν σχετικά μικρή απόλυτη αύξηση του κινδύνου εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, λόγω της έκτασης της συνταγογράφησης μια τέτοια αύξηση θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε σημαντικό αριθμό πρόσθετων περιστατικών διαβήτη ανά έτος. Ως εκ τούτου τα φύλλα περιλήψεων των χαρακτηριστικών των προϊόντων στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α. άλλαξαν προκειμένου να αντικατοπτρίζεται αυτός ο κίνδυνος.

 

Παρά αυτή την αλλαγή στις περιλήψεις των χαρακτηριστικών των προϊόντων τα κύρια ρυθμιστικά σώματα (Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα οφέλη από τη χρήση των στατινών υπερτερούν κατά πολύ του κινδύνου εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και ότι οι ασθενείς θα πρέπει να συνεχίσουν τη θεραπεία τους με στατίνη σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες.

 

ΣτατίνεςΟ κίνδυνος εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 μπορεί να εκφραστεί ως εξής: 1 πρόσθετος ασθενής που αναπτύσσει σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 για κάθε 255 ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με στατίνη για 4 έτη. Ο κίνδυνος αυτός ωστόσο, θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τα καλά τεκμηριωμένα οφέλη της λήψης στατίνης. Εκτιμάται ότι 5,4 θάνατοι ή εμφράγματα του μυοκαρδίου θα μπορούσαν να αποφευχθούν την ίδια χρονική περίοδο, επιπρόσθετα σε ένα παρόμοιο αριθμό εγκεφαλικών επεισοδίων ή επαναγγειώσεων των στεφανιαίων. Ο λόγος κινδύνου/οφέλους για τα φάρμακα αυτά εξακολουθεί να είναι θετικός.

Σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα, οι διαβητογόνες επιδράσεις των στατινών είναι πιθανό να είναι δοσοεξαρτώμενες, αφού σύμφωνα με τις μελέτες φαίνεται ότι ο κίνδυνος ανάπτυξης σακχαρώδη διαβήτη είναι υψηλότερος στους ασθενείς που λαμβάνουν εντατική δόση στατίνης.

Επιπλέον τα άτομα με προϋπάρχοντες παράγοντες κινδύνου εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν οφειλόμενο σε στατίνη σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 από ότι τα άτομα χωρίς τέτοιους παράγοντες. Ωστόσο ο λόγος κινδύνου/οφέλους των στατινών παραμένει υπέρ της συνέχισης της χρήσης των στατινών ακόμα και στα άτομα με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη (άτομα με μεταβολικό σύνδρομο, διαταραγμένη γλυκόζη νηστείας BMI>30kg/m2 ή HbA1c>6%).

Τρέχουσες οδηγίες για τη χρήση των στατινών:

Οδηγίες του FDA (Food and Drug Administration):

Το Φεβρουάριο του 2012, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.A. άλλαξε τις απαιτήσεις του για τις περιλήψεις των χαρακτηριστικών των προϊόντων των στατινών. Στα υποστηρικτικά σχόλια του FDA δηλωνόταν ότι:

Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ):

Το Μάρτιο του 2012, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) εξέδωσε οδηγία σχετικά με μια μικρή αύξηση του κινδύνου σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 με την κατηγορία των στατινών. Η οδηγία αυτή δήλωνε ότι:

Οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (ΑΗΑ) και του Αμερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας (ACC):

Το Νοέμβριο του 2013, οι AHA/ACA ενσωμάτωσαν νέα συμβουλή στις κατευθυντήριες οδηγίες θεραπείας για τη χοληστερόλη, η οποία δηλώνει τα εξής:

Πηγή: Διαβητογόνος επίδραση των στατινών -Μία επισκόπηση -ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ -ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε

Ετικέτες: ,
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά