Κανονισμοί

Κανονισμοί
Ισχύοντες κανόνες της ιατρικής επιστήμης.

Ο νέος πίνακας (ΦΕΚ 5987/31-12-2018), με τον οποίο καθορίζονται τα ποσοστά αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξασθένηση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές αυτών, που λαμβάνονται υπόψη από τις Υγειονομικές Επιτροπές και θα αφορούν όλους τους ασφαλιστικούς φορείς.

 
 
Powered by Phoca Download