Έγγραφα

Έγγραφα
Κατεβάστε στον υπολογιστή σας χρήσιμα έγγραφα.

Κατεβάστε, συμπληρώστε και εκτυπώστε την υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986.

Το Ατομικό δελτίο υγείας μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) αποτελεί δικαιολογητικό εγγραφής των παιδιών στο νηπιαγωγείο και στην Α΄Τάξη του δημοτικού σχολείου, καθώς και ιατρικό πιστοποιητικό παρακολούθησης της υγείας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια φοίτησης αυτών στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Π.Ε. και Δ.Ε.).

Η νέα έκδοση του βιβλιαρίου υγείας που συντάχθηκε από το ινστιτούτο υγείας του παιδιού το 2016 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου  υγείας ευελπιστεί να καταστεί ο πολύτιμος βοηθός τόσο των παιδιάτρων όσο και των γονέων.

Ο γενικός εισηγητικός φάκελος παροχών αναπηρίας που συμπληρώνεται από τον ιατρό της κύριας πάθησης και υποβάλετε στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Οι ειδικοί εισηγητικοί φάκελοι παροχών αναπηρίας που αντικαθιστούν τις σελίδες 2 και 3 του γενικού εισηγητικού φακέλου παροχών αναπηρίας συμπληρώνονται επίσης υποχρεωτικά από τον κατά περίπτωση ιατρό ειδικότητας, όταν ο αιτών πάσχει από συνυπάρχουσα πάθηση (κάντε λήψη των ειδικών εισηγητικών φακέλων παροχών αναπηρίας εδώ).

Το Ιατρικό Πιστοποιητικό Θανάτου και οι σχετικές οδηγίες συμπλήρωσής του.

 
 
Powered by Phoca Download