Το αιμοδιάγραμμα ή η γενική αίματος (Complete Blood Count - CBC) είναι μια σειρά μετρήσεων και παρατηρήσεων του αριθμού και της μορφολογίας των έμμορφων στοιχείων του αίματος, όπως η μέτρηση των ερυθρών και των λευκών αιμοσφαιρίων, ο λευκοκυτταρικός τύπος (διαχωρισμός κατηγοριών των λευκών αιμοσφαιρίων), η μέτρηση αιμοσφαιρίνης και του αιματοκρίτη. Στην γενική αίματος περιλαμβάνεται επίσης και η μέτρηση των αιμοπεταλίων.

 

Αιμοδιάγραμμα
Παράμετρος Συντομογραφία Φυσιολογικές τιμές* Επεξήγηση Μονάδες
Ερυθρά αιμοσφαίρια RBC

4.700.000 - 6.000.000

4.200.000 - 5.400.000

Άνδρες

Γυναίκες

Μ/μl
Αιμοσφαιρίνη HGB

13.5 - 18.0

12.5 - 16.0

11.1-15.7

<5.0 ή >20

Άνδρες

Γυναίκες

Έφηβοι (16-18 ετών)

Άμεση αντιμετώπιση

g/dl
Αιματοκρίτης HCT

42.0 - 52.0

37.0 - 47.0

34.0 - 44.0

<39.00

<37.00

<20.0 ή >60.0

Άνδρες

Γυναίκες

Έφηβοι (16-18 ετών)

Αναιμία (άνδρες)

Αναιμία (γυναίκες)

Άμεση αντιμετώπιση

%
Μέσος όγκος ερυθρών MCV

78.0 - 100

<78

>100

Φυσιολογικός

Μικροκυττάρωση

Μακροκυττάρωση

fl
Μέση περιεκτικότητα Hb MCH

27.0 - 31.0

<27

Φυσιολογική

Υποχρωμία

pg
Μέση πυκνότητα Hb MCHC 31.4 - 38.5 g/dl
Εύρος κατανομής ερυθρών SD RDW-SD 40.0 - 75.0 fl
Εύρος κατανομής ερυθρών CV RDW-CV 11.0 - 16.0 %
Λευκά αιμοσφαίρια WBC

4.000 - 11.000

>11.000

<4.000

<500 ή >30.000

Φυσιολογικά

Λευκοκυττάρωση

Λευκοπενία

Άμεση αντιμετώπιση

k/μl
Ουδετερόφιλα % NEUT% 45.0 - 85.0 %
Ουδετερόφιλα απόλυτος αριθμός NEUT

2.4 - 9.2

>8.000

<1.500

<5.000

Φυσιολογικός

Ουδετεροφιλία

Ουδετεροπενία (ενήλικες)

Ουδετεροπενία (νεογνά)

k/μl
Λεμφοκύτταρα % LYMPH % 20.0 - 45.0 %
Λεμφοκύτταρα απόλυτος αριθμός LYMPH

1.000 - 4.000

>4.000

>7.500

>9.000

<1.000

Φυσιολογικός

Λεμφοκυττάρωση (ενήλικες)

Λεμφοκυττάρωση (έφηβοι)

Λεμφοκυττάρωση (βρέφη)

Λεμφοπενία

k/μl
Μονοκύτταρα % MONO % 2.0 -10.0 %
Μονοκύτταρα απόλυτος αριθμός MONO

100 - 1.000

>1.000

<100

Φυσιολογικός

Μονοκυττάρωση

Μονοκυτταροπενία

k/μl
Ηωσινόφιλα % ΕΟ % 2.0 - 6.0 %
Ηωσινόφιλα απόλυτος αριθμός ΕΟ

100 - 400

>450

<50

Φυσιολογικός

Ηωσινοφιλία

Ηωσινοπενία

k/μl
Βασεόφιλα % ΒΑSΟ % 0.0 - 1.0 %
Βασεόφιλα απόλυτος αριθμός ΒΑSΟ

0 - 100

>200

<20

Φυσιολογικός

Βασεοφιλία

Βασεοπενία

k/μl
Αιμοπετάλια PLT

150.000 - 400.000

<150.000

>400.000

<20.000

Φυσιολογικά

Θρομβοπενία

Θρομβοκυττάρωση

Κίνδυνος αιμορραγιών

k/μl
Αιμοπεταλιοκρίτης PCT 0,19 - 0,29 %
Εύρος κατανομής PLT PDW 9.0 - 17.0 fl
Μέσος όγκος αιμοπεταλίων MPV 9.0 - 13.0 fl
Ποσοστό μεγάλων PLT P-LCR 13.0 - 43.0 %

 

* Οι θεωρούμενες ως φυσιολογικές τιμές στις εξετάσεις αίματος ποικίλουν ανάλογα με το εργαστήριο που τις διεξάγει και για το λόγο αυτό αναφέρονται στα αποτελέσματα που παραδίδονται, για να χρησιμοποιηθούν ως τιμές αναφοράς. Εάν έχετε στα χέρια σας εξετάσεις από συγκεκριμένο εργαστήριο, δεχθείτε ως φυσιολογικές τιμές, τις τιμές που δίνει το εργαστήριο.

 

Διαβάστε επίσης (για την πλήρη επεξήγηση των όρων): Γενική αίματος

Πηγή: Fischbach - A Manual of Laboratory and Diagnostic Tests (7th edition)

Προτείνετε αυτό το άρθρο

Προτείνετέ το στο DeliciousΠροτείνετέ το στο FacebookΠροτείνετέ το στο Google PlusΠροτείνετέ το στο TwitterΠροτείνετέ το στο LinkedIn

Translate

sqenfrdeitptrorues

Παπαθανασίου Αναστάσιος - Ειδικός Παθολόγος
Κοραή 4, 454 44 Ιωάννινα

Η ιστοσελίδα IoanninaMed.gr ελέγχθηκε από την Norton Internet Security Η ιστοσελίδα IoanninaMed.gr ελέγχθηκε από την McAffe Internet Security