Νέα - Ανακοινώσεις

Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής ΩφέλειαςΣύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 13 του ν.4052/2012 (Α,41), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4075/2012 (Α,89), προβλέπεται, από 1-5-2012, η ένταξη στον ΕΟΠΥΥ των υπηρεσιών και των αρμοδιοτήτων παροχής υπηρεσιών υγείας σε είδος του Κλάδου Υγείας και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, καθώς και των μονάδων παροχής υγείας με το σύνολο του εξοπλισμού τους.

Δεδομένου ότι, μεσολαβεί προεκλογική περίοδος και δεν είναι εφικτή η έγκαιρη έκδοση των προβλεπομένων για την υλοποίηση των παραπάνω διατάξεων Υπουργικών Αποφάσεων, θεωρείται αναγκαίο να μεταφερθεί η ημερομηνία ένταξης των ανωτέρω Κλάδων του ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ την 1-6-2012.

Κατεβάστε την σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εδώ.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Αναζήτηση