Συχνά νοσήματα

Οδηγίες μέτρησης αρτηριακής πίεσης στο σπίτι

Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι από τον ίδιο τον πάσχοντα παρέχει τιμές σε διαφορετικές ημέρες και σε συνθήκες που προσομοιάζουν αυτές της καθημερινής ζωής. Οι μετρήσεις μπορούν να γίνουν πριν και κατά την διάρκεια της θεραπείας και μπορούν να βελτιώσουν την συμμόρφωση του ασθενούς στη θεραπεία.

Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης πρέπει να γίνεται με την χρήση έγκυρων συσκευών μέτρησης. Ελάχιστες από τις διαθέσιμες συσκευές καρπού έχουν αξιολογηθεί ικανοποιητικά, ενώ θα πρέπει να προτιμώνται οι ημιαυτόματες συσκευές από τα κλασικά σφυγμομανόμετρο υδραργύρου, προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσκολίες που τίθενται από την αναπόφευκτη εκπαίδευση στη χρήση του και από το σφάλμα που προέρχεται από τα προβλήματα ακοής ηλικιωμένων ατόμων.

Για την σωστή μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες:

Μέτρηση αρτηριακής πίεσης

  • Μην καπνίσετε και μην πιείτε καφέ τουλάχιστον μισή ώρα πριν τη μέτρηση της πίεσης.
  • Μετράτε την πίεση σας πάντα σε καθιστή θέση, με το μπράτσο χαλαρά ακουμπισμένο σε σταθερή επιφάνεια (π.χ. τραπέζι).
  • Εάν μεταξύ των δύο χεριών σας υπάρχει διαφορά στη μετρούμενη αρτηριακή πίεση τότε πρέπει πάντα να την μετράτε σε αυτό με τη μεγαλύτερη τιμή. Εάν δεν υπάρχει διαφορά τότε μπορείτε να τη μετρήσετε σε όποιο χέρι σας βολεύει.
  • Τοποθετείστε την περιχειρίδα (το πανί που τυλίγει το χέρι) εφαρμοστά πάνω στον βραχίονα (μπράτσο), περίπου στο ύψος της καρδίας, χωρίς να παρεμβάλλεται το μανίκι.
  • Εάν διαθέτετε ηλεκτρονικό πιεσόμετρο με δυνατότητα 3 μετρήσεων τότε τοποθετείστε το δείκτη στο 3 και περιμένετε την ένδειξη στο τέλος των μετρήσεων.
  • Εάν διαθέτετε ηλεκτρονικό πιεσόμετρο μιας μέτρησης τότε καλό θα ήταν να κάνετε 2 μετρήσεις κάθε φορά με διαφορά 1-2 λεπτά η μια από την άλλη
  • Εάν διαθέτετε πιεσόμετρο με ακουστικά θα πρέπει η άκρη του ακουστικού να τοποθετείται στην εσωτερική επιφάνεια του αγκώνα χωρίς να καλύπτεται τελείως από την περιχειρίδα. Καλό θα ήταν να κάνετε 2 μετρήσεις κάθε φορά με διαφορά 1-2 λεπτά η μία από την άλλη.
  • Συστολική πίεση είναι το σημείο που εμφανίζεται (ακούγεται) ο ρυθμικός χτύπος, (εφόσον χρησιμοποιείτε πιεσόμετρο με ακουστικά).
  • Διαστολική πίεση είναι το σημείο όπου ο ρυθμικός ήχος παύει να ακούγεται.
  • Η πίεση πρέπει να καταγράφεται σε χιλιοστά π.χ. συστολική πίεση 160 και διαστολική 90mmHg και όχι 16 και 9. Η πίεση δεν πρέπει να στρογγυλοποιείται όπως π.χ. 160/95mmHg αλλά να καταγράφεται με λεπτομέρεια π.χ.162/94 mmHg.
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Αναζήτηση