Ροές ειδήσεων

Διαύγεια - Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Έγκριση απόδοσης συνολικής δαπάνης: 52.397,30 € προς την Αυστρία, 56,02 HRK σε συναλλαγματική ισοτιμία € προς την Κροατία, 83.283,96 € προς το Βέλγιο, 167.792,73 € προς τη Γαλλία, 4.273,77 € προς την Ισπανία, 425,20 € προς το Λουξεμβούργο, 408.527,00 SEK σε συναλλαγματική ισοτιμία € προς τη Σουηδία, 142.442,10 € προς την Κύπρο, 125.883,61 CZK σε συναλλαγματική ισοτιμία € προς την Τσεχία, 774,00 BGN σε συναλλαγματική ισοτιμία € προς τη Βουλγαρία, 2.644,41 € προς τη Λιθουανία, 1.378,47 € προς τη Μάλτα, 1.391,00 € προς τη Φινλανδία, 2.821,84 € προς τη Σλοβακία και 2.847.839,00 HUF σε συναλλαγματική ισοτιμία € προς την Ουγγαρία για παρασχεθείσες υπηρεσίες υγείας σε ασφαλισμένους ελληνικών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης βάσει των ΕΚ 883/2004 και 987/2009.
  Ημ/νια: 01/12/2020 18:37:32
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΠΧΑΟΞ7Μ-ΔΙΩ
 2. Θέμα: ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ,ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ,ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ,ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ.ΔΙ ΕΟΠΥΥ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ Θ.)
  Ημ/νια: 01/12/2020 16:38:54
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 96ΚΠΟΞ7Μ-7ΥΠ
 3. Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 4
  Ημ/νια: 01/12/2020 16:16:47
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΗΖΚΟΞ7Μ-ΝΛΓ
 4. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ,ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ,ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ,ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ.ΔΙ ΕΟΠΥΥ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ Θ)
  Ημ/νια: 01/12/2020 16:05:28
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: Ω9ΙΒΟΞ7Μ-6Α2
 5. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 4
  Ημ/νια: 01/12/2020 16:02:46
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: Ρ6ΘΚΟΞ7Μ-Σ3Γ
 6. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 4
  Ημ/νια: 01/12/2020 15:59:34
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 9Τ48ΟΞ7Μ-6ΑΖ
 7. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 4
  Ημ/νια: 01/12/2020 15:56:39
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 9ΕΒ5ΟΞ7Μ-9ΣΓ
 8. Θέμα: ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ,ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ,ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ,ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ.ΔΙ ΕΟΠΥΥ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
  Ημ/νια: 01/12/2020 15:47:23
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΑΧΤΟΞ7Μ-Ψ74
 9. Θέμα: «Έγκριση δαπανών που αφορούν προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών των ΠΕΔΙ του ΕΟΠΥΥ»
  Ημ/νια: 01/12/2020 15:38:15
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: Ψ2Ζ1ΟΞ7Μ-4ΦΞ
 10. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ,ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ,ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ,ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ.ΔΙ ΕΟΠΥΥ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
  Ημ/νια: 01/12/2020 15:36:15
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΘΤΘΟΞ7Μ-2ΝΩ

Αναζήτηση