Ροές ειδήσεων

Διαύγεια - Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Απόφαση Διευθυντή ΠΕΔΙ ΕΟΠΥΥ Κορινθίας, που αφορά δαπάνη ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2020, του γραφείου Β3 της ΠΕΔΙ ΕΟΠΥΥ Κορινθίας.
  Ημ/νια: 12/08/2020 16:01:08
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: Ψ4ΕΘΟΞ7Μ-Ζ4Ζ
 2. Θέμα: Απόφαση Διευθυντή ΠΕΔΙ ΕΟΠΥΥ Κορινθίας, που αφορά δαπάνη ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2020, του γραφείου Α3 της ΠΕΔΙ ΕΟΠΥΥ Κορινθίας.
  Ημ/νια: 12/08/2020 15:52:54
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: Ω8ΘΖΟΞ7Μ-5ΒΔ
 3. Θέμα: «Μισθολογική προώθηση κατά 2 ΜΚ του Ν. 4354/2015, λόγω αναγνώρισης συνάφειας Μεταπτυχιακού τίτλου του υπαλλήλου-Ειδικού Συνεργάτη του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Απόστολου».
  Ημ/νια: 12/08/2020 14:38:42
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΕ0ΦΟΞ7Μ-ΥΣΔ
 4. Θέμα: Χ.Ε.23Β ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 19/03/2020 - 16/07/2020 ( ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ) ΣΤΗΝ ΠΕ. ΔΙ. ΕΟΠΥΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.
  Ημ/νια: 12/08/2020 14:00:35
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΕ4ΗΟΞ7Μ-ΜΓΣ
 5. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΥ 170,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 19/03/2020 - 16/07/2020 ( ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ) ΣΤΗΝ ΠΕ. ΔΙ. ΕΟΠΥΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.
  Ημ/νια: 12/08/2020 13:51:15
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΤΨ9ΟΞ7Μ-5Λ7
 6. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
  Ημ/νια: 12/08/2020 13:38:23
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΕ65ΟΞ7Μ-99Τ
 7. Θέμα: Την ένταξη της υπαλλήλου με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ), προς κάλυψη επιτακτικών αναγκών του ΕΟΠΥΥ, ΕΥΓΕΝΙΑΣ-ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του Γεωργίου, στο 1Ο κλιμάκιο της ΔΕ κατηγορίας του ν. 4354/2015.
  Ημ/νια: 12/08/2020 13:08:25
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΛ9ΕΟΞ7Μ-8Η1
 8. Θέμα: ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΑΣΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ COVID 19
  Ημ/νια: 12/08/2020 12:47:59
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΥ9ΖΟΞ7Μ-6Λ9
 9. Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΥΔΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ.ΔΙ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 27/02/2020-10/06/2020
  Ημ/νια: 12/08/2020 12:21:27
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΤΒΕΟΞ7Μ-ΥΧΙ
 10. Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΥΔΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ.ΔΙ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 27/02/2020-10/06/2020
  Ημ/νια: 12/08/2020 11:49:47
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΖΖΟΟΞ7Μ-Γ04

Αναζήτηση