Διαύγεια - Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΚ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022.
  Ημ/νια: 08/12/2022 19:49:04
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 9ΩΣΖΟΞ7Μ-2ΛΔ
 2. Θέμα: Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.
  Ημ/νια: 08/12/2022 19:35:53
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 60ΦΘΟΞ7Μ-Η95
 3. Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕ ΔΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  Ημ/νια: 08/12/2022 18:52:01
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 6Ψ9ΡΟΞ7Μ-Ω0Β
 4. Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΤΗΣ ΠΕ ΔΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  Ημ/νια: 08/12/2022 18:40:07
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΕΒ9ΤΟΞ7Μ-ΣΞΓ
 5. Θέμα: ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ - ΠΕΔΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  Ημ/νια: 08/12/2022 18:36:02
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 9ΞΖΛΟΞ7Μ-Χ9Σ
 6. Θέμα: ΑΑΥ Μ35/8-12-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΕΔΙ ΕΟΠΥΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΧΩΡΟ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
  Ημ/νια: 08/12/2022 16:41:34
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΡΒ1ΠΟΞ7Μ-ΤΑΝ
 7. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΔΙ ΕΟΠΥΥ ΣΕΡΡΩΝ
  Ημ/νια: 08/12/2022 15:58:44
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΤΟ0ΟΞ7Μ-ΜΗ7
 8. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ12/10/2022 ΕΩΣ 31/12/2022 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕ.ΔΙ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ.
  Ημ/νια: 08/12/2022 15:50:49
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΘΘ3ΟΞ7Μ-Τ9Ζ
 9. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΔΙ ΕΟΠΥΥ ΣΕΡΡΩΝ
  Ημ/νια: 08/12/2022 15:05:43
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΣ22ΟΞ7Μ-ΧΝΩ
 10. Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΦΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 1%, 4%, 8% ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 822/807/22-12-2021
  Ημ/νια: 08/12/2022 14:44:16
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΟΞΛΟΞ7Μ-ΟΦΖ