Ροές ειδήσεων

Διαύγεια - Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ποσού 576€ για την πληρωμή μισθωμάτων της αποθήκης της ΠΕ.ΔΙ. Χανίων για τους μήνες Αύγουστος και Σεπτέμβριος 2021
  Ημ/νια: 26/10/2021 13:55:41
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΧΥ3ΟΞ7Μ-Λ7Ψ
 2. Θέμα: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΚΜΕΣ ΛΑΓΚΑΔΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
  Ημ/νια: 26/10/2021 13:41:25
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 9ΒΩΙΟΞ7Μ-ΦΓΑ
 3. Θέμα: Σύσταση συνεργείου υπαλλήλων και απασχολούμενων, σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 3 του Ν. 4603/19, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην ολοήμερη λειτουργία των φαρμακείων καθώς και των φαρμακαποθηκών του ΕΟΠΥΥ για το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2021
  Ημ/νια: 26/10/2021 13:29:11
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: Ω06ΞΟΞ7Μ-4ΥΞ
 4. Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΠΕ.ΔΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 09/06/2021 ΕΩΣ 07/10/2021.
  Ημ/νια: 26/10/2021 13:27:25
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 6Ε6ΥΟΞ7Μ-1ΗΖ
 5. Θέμα: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΤOY ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΗΣ ΚΜΕΣ ΑΓΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
  Ημ/νια: 26/10/2021 13:21:59
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 9ΤΜΔΟΞ7Μ-13Λ
 6. Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΕΟΠΥΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
  Ημ/νια: 26/10/2021 13:18:11
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 69ΒΚΟΞ7Μ-ΤΚΝ
 7. Θέμα: Χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ποσού 25€ για την πληρωμή λογαριασμού ύδρευσης - αποχέτευσης της ΠΕ.ΔΙ. Χανίων
  Ημ/νια: 26/10/2021 13:11:14
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΓΨΘΟΞ7Μ-Υ28
 8. Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΟΠΥΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
  Ημ/νια: 26/10/2021 13:10:59
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 9ΟΞΞΟΞ7Μ-Χ2Π
 9. Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ.ΔΙ ΕΟΠΥΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
  Ημ/νια: 26/10/2021 13:06:59
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 6529ΟΞ7Μ-ΑΑΟ
 10. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.
  Ημ/νια: 26/10/2021 13:02:01
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 99Ζ6ΟΞ7Μ-ΜΒΛ

Αναζήτηση