Ροές ειδήσεων

Διαύγεια - Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ )ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕ.ΔΙ ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟ 2021 ΣΤΟΝ ΚΑΕ:0813.
  Ημ/νια: 07/05/2021 15:11:09
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΤΦ6ΟΞ7Μ-Γ5Ξ
 2. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕ.ΔΙ ΕΟΠΥΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΣΤΟΝ ΚΑΕ:0813.
  Ημ/νια: 07/05/2021 14:50:28
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΤΞ4ΟΞ7Μ-76Γ
 3. Θέμα: Πληρωμή του χρηματικού εντάλματος XE21 /23-04-21, που αφορά δαπάνη για την προμήθεια Toner (ΚΑΕ 1731.00) και Drum (ΚΑΕ 1281.00), για τις ανάγκες της ΠΕΔΙ ΕΟΠΥΥ Κορινθίας.
  Ημ/νια: 07/05/2021 14:48:37
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 9ΥΨ5ΟΞ7Μ-4Σ8
 4. Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΔΙ ΕΟΠΥΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
  Ημ/νια: 07/05/2021 14:25:18
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΞΨΚΟΞ7Μ-3ΕΑ
 5. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΔΙ ΕΟΠΥΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2021
  Ημ/νια: 07/05/2021 14:16:33
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΝ1ΧΟΞ7Μ-ΠΧΑ
 6. Θέμα: Την ανάγκη για την πληρωμή του τιμολογίου για την συντήρηση του ανελκυστήρα στην ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
  Ημ/νια: 07/05/2021 13:13:53
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: 9410ΟΞ7Μ-4ΦΨ
 7. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΔΙ ΕΟΠΥΥ ΣΕΡΡΩΝ(ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Β ΤΣΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ)
  Ημ/νια: 07/05/2021 13:09:16
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: Ψ5ΠΔΟΞ7Μ-ΔΦ5
 8. Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
  Ημ/νια: 07/05/2021 12:45:16
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΤΖΣΟΞ7Μ-ΘΑ6
 9. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
  Ημ/νια: 07/05/2021 12:26:07
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: Ω0ΔΒΟΞ7Μ-Ψ4Ω
 10. Θέμα: ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 6/2021 ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΕ.ΔΙ.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
  Ημ/νια: 07/05/2021 12:16:54
  Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: Ψ4Ρ6ΟΞ7Μ-30Ψ

Αναζήτηση