Θεματικές ενότητες

Καλοήθεις όγκοι του ήπατος

Ηπατοκυτταρικά αδενώματα

Εστιακή οζώδης υπερπλασία

Αιμαγγειώματα

Άλλοι καλοήθεις όγκοι

Ηπατοκυτταρικά αδενώματα

 • Πεπτικό σύστημαΠρόκειται για καλοήθεις όγκους του ήπατος που ανευρίσκονται κατεξοχήν σε γυναίκες κατά την 3η και 4η δεκαετία της ζωής τους.
 • Η υπεροχή σε γυναίκες υποδηλώνει ορμονική επίδραση, ενώ η εμφάνισή του σχετίζεται με την λήψη από του στόματος αντισυλληπτικών φαρμάκων.
 • Αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ηπατοκκυταρικών αδενωμάτων διατρέχουν επίσης και τα άτομα που λαμβάνουν αναβολικά στεροειδή και ανδρογόνα.
 • Η παρουσία πολλαπλών αδενωμάτων σχετίζεται με την νόσο εναποθήκευσης γλυκαγόνου τύπου Ι.
 • Τα αδενώματα εμφανίζονται κυρίως στον δεξιό λοβό του ήπατος, μπορεί να είναι πολλαπλά και αρκετά μεγάλα (>10εκ) και αποτελούνται από φυσιολογικά ή ελαφρώς άτυπα ηπατοκύτταρα που περιέχουν αυξημένο γλυκαγόνο.
 • Κλινικά:
  • Άλγος και πιθανά ψηλαφητή μάζα στην περιοχή του δεξιού υποχονδρίου.
  • Άλγος και κυκλοφοριακή καταπληξία σε περίπτωση ενδονεοπλασματικής αιμορραγίας.
 • Η διάγνωση γίνεται με την βοήθεια του υπερηχογραφικού ελέγχου, της αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας, της εκλεκτικής αρτηριογραφίας και του σπινθηρογραφήματος.
 • Στην μαγνητική τομογραφία διαπιστώνεται εικόνα έντασης Τ1, ενώ στο σπινθηρογράφημα λόγω έλλειψης κυττάρων Kupffer δεν γίνεται πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου στην περιοχή του όγκου.
 • Θεραπεία:
  • Τακτική υπερηχογραφική παρακολούθηση.
  • Διακοπή και αποφυγή λήψης των αντισυλληπτικών.
  • Τα μεγάλα αδενώματα (>10εκ) και ειδικά αυτά που βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια του ήπατος λόγω του κινδύνου εμφάνισης αιμορραγίας θα πρέπει να αφαιρούνται χειρουργικά.
  • Αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας εμφανίζουν και οι έγκυες με πολλαπλά και μεγάλα αδενώματα και για τον λόγω αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται η κύηση.
 • Εξαλλαγή (μετατροπή σε κακοήθη όγκο) παρατηρείται σπάνια και είναι πιο συχνή σε πολλαπλά και μεγάλα αδενώματα (>10εκ).

Εστιακή οζώδης υπερπλασία

 • Καλοήθης όγκος του ήπατος που συχνά ανακαλύπτεται τυχαία κατά τον απεικονιστικό έλεγχο του ήπατος.
 • Η εμφάνισή του είναι πιο συχνή στις γυναίκες και δεν σχετίζεται με την από του στόματος λήψη αντισυλληπτικών φαρμάκων αν και η λήψη τους αυξάνει τον κίνδυνο της αιμορραγίας.
 • Ο όγκος εμφανίζεται συμπαγής με ινώδη πυρήνα και αστεροειδείς προεκβολές κυρίως στον δεξιό λοβό του ήπατος.
 • Η παρουσία κυττάρων Kupffer στον όγκο δίνει την δυνατότητα πρόσληψης του ραδιοφαρμάκου από αυτόν και την εμφάνιση θερμής ζώνης στο σπινθηρογράφημα.
 • Στην αγγειογραφία ο όγκος εμφανίζεται αγγειοβριθής (με έντονη αιμάτωση) και συχνά με την παρουσία διαφραγμάτων.
 • Θεραπεία:
  • Δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη θεραπεία παρά μόνο χειρουργική αφαίρεση του όγκου σε περίπτωση επιπλοκών.

Αιμαγγειώματα

 • Αποτελούν τους πιο συχνούς καλοήθεις όγκους (0,5-7%), κυρίως σε γυναίκες, που ανακαλύπτονται τυχαία κατά τον απεικονιστικό έλεγχο του ήπατος.
 • Κλινικά:
  • Συνήθως είναι ασυμπτωματικά και δεν απαιτούν ιδιαίτερη θεραπεία παρά μόνο όταν είναι μεγάλα και προκαλούν πιεστικά φαινόμενα.
  • Η αιμορραγία και η κακοήθης εξαλλαγή είναι σπάνια σε αιμαγγειώματα.

Άλλοι καλοήθεις όγκοι

 • Οζώδης αναγεννητική υπερπλασία (πολλαπλά ηπατικά οζίδια που δημιουργούνται από περιπυλαία αναγέννηση ηπατοκυττάρων και συχνά σχετίζεται με κακοήθειες και νοσήματα του συνδετικού ιστού).
 • Αδενώματα χοληφόρων πόρων
 • Κυσταδενώματα
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αναζήτηση